BrukerPlan - Informasjonsmøte

Region: Nord-Norge


Hva er BrukerPlan? Hvordan kommer vi igang? Hvilken nytte kan vår kommune ha av BrukerPlan? Dette og mer til er tema for informasjonsmøtet om BrukerPlan. Målgruppen er kommuner som ikke har kartlagt med BrukerPlan tidligere, eller hvor det er noe år siden forrige kartlegging. Målet er å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag i kommunen. 

I tillegg til dette tilbyr KoRus-Nord opplæring og veiledning i forbindelse med kartleggingen, samt bistand til gjennomgang og analyse av resultatene. I samarbeid med NAPHA arrangerer vi også enkeltstående webinarer med ulike tema knyttet til bruk av BrukerPlan. Se kursoversikt for mer informasjon om våre tilbud. 

For mer informasjon, kontakt terje.myller@korusnord.no

KoRus-Nord: post@korusnord.no / 76967310