AUDIT og DUDIT - Bruk av kartleggingsverktøyene

Region: Nord-Norge


Dette er et åpent tilbud om forelesning på forespørsel. AUDIT og DUDIT er kartleggingsverktøy for identifisering av alkoholbruk og av problemer med narkotiske stoffer og/eller legemidler. Forelesningen kan ha fokus på ett av kartleggingsskjemaene, eller begge. Undervisningen kan benyttes ved interne fagdager, som en del av kommunens utviklingsarbeid eller lignende. Forespørsler der det beskrives at denne forelesningen sees i sammenheng med en større eller langsiktig satsning, er forankret i planer eller er ledd i et samarbeidsprosjekt, vil bli prioritert.

AUDIT er et kartleggingsskjema for å identifisere problemfylt bruk av alkohol siste 12 måneder, hovedsakelig hos personer over 18 år. Kan brukes både for å identifisere problemfylt bruk av alkohol og ved gjentatt utfylling vurdere endring i bruk av alkohol. DUDIT er et tilsvarende skjema for å identifisere problemer knyttet til narkotiske stoffer eller legemidler, og har samme bruksområde som AUDIT.

Målsettingen er å bli trygg i bruk av kartleggingsskjema og på hvordan samtale omkring rusbruk.

Tilbudet utformes i samarbeid mellom kommunen og KORUS Nord.
For mer informasjon, kontakt Mikael Aagard : mikael.aagaard@korusnord.no, mobil: 95 40 95 15

KORUS Nord: post@korusnord.no / 76967310