BTI/BTS (Bedre tverrsektorielt samarbeid) - Arbeidsseminar

Region: Nord-Norge


Formålet med arbeidsseminaret er å styrke kunnskap og handlingskompetanse om tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid. Arbeidsseminaret har en praktisk innretning i forhold til kunnskapsområdene, som vil si man får anledning til å omsette kunnskap til konkrete eksempler.

Tilbudet er organisert som et arbeidsseminar over 2-3 timer. Deltakerne får en introduksjon til modellutvikling ved bruk av samhandlingsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) som verktøy. Målgrupper er ansatte i kommunene som arbeider med gravide, barn, unge og familier det er knyttet bekymring til.

Arbeidsseminaret gir informasjon om tilskuddsordningen «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Deltakerne får også informasjon og kunnskap om;

-       hva BTS/BTI er
-       hvordan BTS/BTI kan gi bedre strukturer for samarbeid
-       utsatte/sårbare barn og unge
-       sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn og unge
-       barrierer for handlingskompetanse

Deltakeren får i tillegg trene på å bruke Handlingsveilederen i BTI gjennom arbeid med case i grupper. 

Tilbudet utformes i samarbeid mellom kommunen og KoRus-Nord.

For mer informasjon, kontakt linda.johnsen@korusnord.noSteinar.ellefsen@korusnord.no eller liv.salen@korusnord.no 

KoRus-Nord: post@korusnord.no / 76967310