Om Ungdata

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen gir et tydelig bilde på hvordan barn og unge i ditt nærmiljø har det, men hvordan kan du bruke tallene i praksis? På denne nettsiden har vi i KORUS samlet noen erfaringer og eksempler.

Siden Ungdata-undersøkelsen for første gang ble gjennomført i 2010 har rundt en million ungdommer deltatt. Det betyr at vi i dag har et veldig godt utgangspunkt, både for å se på hvordan ungdom har det akkurat nå, men også for å se på utvikling og endringer over tid. For flere kommuner har Ungdata blitt et viktig verktøy i den politiske beslutningsprosessen og et utgangpunkt for å iverksette lokale tiltak som bidrar til et bedre tilbud til ungdom.

Det er NOVA som har det faglige og juridiske ansvaret for undersøkelsen. KORUS (kompetansesenter rus) sin oppgave er å veilede kommuner og fylkeskommuner i planlegging og gjennomføring. Vi bistår i tillegg med analyse og tolkning av resultatene og bidrar i forbindelse med iverksettelse av kunnskapsbaserte tiltak. KORUS samarbeider tett med flere regionale kunnskapssentre og ressurssentre med kompetanse på barn og unges psykiske helse, vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS, RKBU, RBUP), som også har i oppgave å bistå kommuner i arbeidet med oppfølging av Ungdata-resultatene.

På denne nettsiden finner du flere praktiske eksempler på hvordan kommuner og fylkeskommuner over hele landet har jobbet med funnene fra Ungdata-undersøkelsen. Du kan blant annet lese om hva Lyngen kommune i Troms har gjort for å forebygge utenforskap, hvordan Giske kommune i Møre og Romsdal har jobbet for å inkludere ungdommen i tolkningen av Ungdata-resultatene og hvordan bydel Østensjø i Oslo har gått fram for å opprette en digital møteplass for ungdom. Du får høre mer om hva Vestfold og Telemark fylkeskommune har gjort for å løfte fram kunnskapsgrunnlaget som ligger i resultatene, og får tips fra KORUS Stavanger til hvordan du bør gå fram for å tolke resultatene. Siden vil fortløpende bli oppdatert med nye eksempler.

I tillegg til konkrete eksempler, finner du råd og tips fra våre fagfolk om forarbeid og forankring, formidling av resultatene, hvordan tall kan bli til tiltak og hvordan tallene i undersøkelsen kan tolkes og forstås.

Vil du vite mer om undersøkelsen, finner du blant annet kommunerapporter, viktig informasjon om gjennomføring og oversikt over forskning på siden Ungdata.no, som driftes av NOVA.

fakta 

  • Ungdataundersøkelsen gjennomføres på mellomtrinnet (Ungdata junior), ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet.
  • Resultatene samles i en nasjonal database, og på Ungdata.no kan du blant annet laste ned kommune- og fylkesrapporter og finne nyttig informasjon og lenker til aktuelt stoff.
  • KORUS er et kompetansesenter som jobber med å bygge opp og formidle fagkunnskap innen rus, avhengighet og folkehelse. Vår målgruppe er ansatte i kommuner, spesialhelsetjenesten og frivillige organisasjoner.

Kontakt

Kontakt ditt lokale KORUS for mer informasjon

Nyttige lenker

Ungdata.no

Kategorier