Ungdomsmedvirkning

Å sette i gang tiltak rettet mot ungdom uten å involvere ungdommen selv er i de fleste tilfeller dømt til å mislykkes. Men hvordan kan du gå fram for å få det til? Her er våre råd:

Formidling

Når Ungdata-undersøkelsen er gjennomført får kommunene resultatene fra undersøkelsen innen tre til fire uker. Da er det lurt å allerede ha en plan klar for hvordan resultatene skal formidles.

Tall til tiltak

Ungdata-undersøkelsen er et unikt verktøy som gir kommunene et godt bilde av hvordan lokale barn og unge har det. Det er et nyttig utgangspunkt for å prioritere satsinger innen oppvekst og folkehelse.