Se Overdosekonferansen 2023 i opptak

Mandag 11. september gikk Overdosekonferansen av stabelen i Stavanger. Dersom du ikke fikk anledning til å være til stede kan du se sendingen digitalt her.

Jan Roger Nordnes, Sverre Nesvåg og Christer Askildsen på scenen under Overdosekonferansen 2023 i Stavanger.
Jan Roger Nordnes, Sverre Nesvåg og Christer Askildsen på scenen under Overdosekonferansen 2023 i Stavanger.

Program:

Hilde Askildsen og Sverre Nesvåg er dagens konferansierer.

08.30 – 08.45: Åpning v/ Pål Iden, UKOM

08.45 – 09.30: Overdosearbeidet nå og fremover v/ Espen Freng, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

09.30 – 09.45: PAUSE

09.45 – 10.10: Akuttpost TSB og pasientforløp overdose v/ overlege Gerd Synnøve Aanestad og psykolog Inger-Katrine Engø fra Helse Stavanger

10.10 – 10.30: Ambulansetjenestens møte med rusproblematikk v/ Frode Bremseth, rådgiver psykisk helse i Ambulansetjenesten

10.30 – 10.45: PAUSE

10.45 – 11.30: Øker endringene i nye LAR-retningslinjen fare for overdoser? v/ Bente Sikveland, leder i LAR Helse Stavanger - poliklinikk LAR 78

11.30 – 12.30: LUNSJ

12.30 – 13.00: Hvordan få til gode samtaler om overdoser? En håndbok i overdoseforebyggende samtaler v/Lise Hellum-Håkestad fra KORUS Øst

13.00 – 13.15: Å snakke om overdoser v/ sykepleier Brit Ingvill Undheim fra Stasjonen lavterskel helsetiltak i Stavanger kommune

13.15 – 13.30: PAUSE

13.30 – 14.00: Våre erfaringer med overdoser; Sverre Nesvåg i sofasamtale med Jan Roger Nordnes, Stavanger Golfklubb, og Christer Askildsen, Housing First. 

14.00 – 14.45: Sterke smertestillende på resept v/ Trond Høibø, fastlege ved St. Olav legegruppe

14.45 – 15.00: Avsluttende refleksjoner v/ Sverre Nesvåg fra KORFOR 

OBS: Konferansen er klippet i etterkant av livesendingen. Noe er klippet vekk fordi det inneholder informasjon som ikke kan publiseres på nåværende tidspunkt.

Sendingen vil være tilgjengelig fram til mandag 25. september.

Her kan du lese mer om de ulike foredragsholderne.

Publisert: 13. sep. 2023