Hold av datoen: Rus- og psykisk helsekonferansen 28. november

I november er det igjen duket for den årlige rus- og psykisk helsekonferansen i Stavanger.

Bildet viser en stor konferansesal med to store lysekroner i taket. Bildet er tatt fra siden. Til høyre ser vi Bent Høie, Statsforvalteren i Rogaland, som står på et podie og snakker til forsamlingen. Bak ham er tre storskjermer, og rett overfor ham sitter publikum.
FOREBYGGING ER AVGJØRENDE: – Tjenestene vil ikke ha kapasitet til å gi hjelp til de som virkelig trenger det om vi ikke lykkes bedre med forebygging, sier Bjørn Roar Vagle, seniorrådgiver i KORUS Stavanger om valg av tema på årets konferanse. Her fra fjorårets konferanse, hvor statsforvalter Bent Høie ønsket velkommen.

Temaet for årets konferanse er forebygging og samarbeid, og det overordnede målet er å bidra til en helhetlig tankegang og gi inspirasjon til å snakke sammen før de virkelig store problemene oppstår. 

– Forebygging er helt avgjørende for å møte framtidens utfordringer på en god måte. Tjenestene vil ikke ha kapasitet til å gi hjelp til de som virkelig trenger det om vi ikke lykkes bedre med forebygging, og skal vi få dette til må tjenester jobbe bedre sammen, sier Bjørn Roar Vagle, konferanseansvarlig og seniorrådgiver i KORUS Stavanger, om valg av årets tema.

Konferansen går av stabelen tirsdag 28. november, og i år som i fjor foregår den på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger sentrum.

Forebygging angår alle

Arbeidsgruppen jobber nå iherdig med å sette sammen et godt, engasjerende og treffende program for årets konferanse.

I planleggingen legges det stor vekt på involvering for å lage et program som er nyttig og lærerikt både for dem som jobber i bruker- og pårørendeorganisasjoner, skole, barnevernstjenesten og i kommunale helse- og omsorgstjenester, men også spesialisthelsetjenesten.

– Forebygging angår alle. Det handler om å forhindre at problemer oppstår, men det er også mer målrettete tiltak rettet mot risikogrupper som kan utvikle virkelig alvorlige problemer. Sistnevnte er en stor gruppe av de som rus- og psykiske helsetjenester møter, også i spesialisthelsetjenesten, sier Vagle.

Vi håper du holder av 28. november og at vi sees på Atlantic Hotel.

Konferansen arrangeres av KORUS Stavanger, A-Larm og Statsforvalteren i Rogaland.

Program og påmelding kommer.

Publisert: 11. mai 2023 Av: Tone Helene Oskarsen