4B: Tormod Rimehaug

Bilde av Tormod Rimehaug

Familieambulatoriet i Norge. Modeller, erfaringer og forskning.

Familieambulatoriet handler om strategier for selektiv og indikativ forebygging av barns utvikling. Dette skjer gjennom støtte og formidling av målrettede vurderinger og tiltak helt fra svangerskapet til familier belastet, eller i erkjent risiko for, problemer med psykisk helse og rus. Inspirert av det danske Familieambulatoriet  er det etablert flere team med ulike organisatoriske og faglige modeller for å oppnå lignende forebyggende resultater i en norsk kontekst. Journal-studier, kvalitative studier og registerstudier tyder på at det er mulig å oppnå noe vesentlig, men det mangler både systematisering og kvalitetskrav til virksomheten. Dermed er effektstudier vanskelig å gjennomføre, men er det riktig tilnærming? Hva er de sannsynlig virksomme faktorene? Hva er muligheter og kunnskapshull som lokal dokumentasjon og strukturert forskning kan adressere?

Informasjon om foredragsholder

Tormod Rimehaug er psykologspesialist og professor ved NTNU. Han arbeider med forskning og utviklingsarbeid om foreldreskap, barnevern, forebygging og intervensjoner og utvikling av videreutdanningstilbud i psykisk helse. Rimehaug har klinisk erfaring fra BUP, 1.linje og andre tjenester og er fortsatt i klinisk bivirksomhet.

Publisert: 23. mar. 2023