3B: Sigrunn Gjønnes og Kathrine Egeland

Bilde av Sigrunn Gjønnes og Kathrine Egeland

Gjennomgang av ny veileder om samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier – herunder ny bestemmelse om barnekoordinator

Gjennomgang av de mest sentrale temaene i den tverrsektoriell veilederen med utgangspunkt i de 14 lovendringene som trådte i kraft 1.august 2022 om bedre samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier.

Informasjon om foredragsholdere

Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver i avdeling velferdsteknologi og rehabilitering.

Kathrine Egeland, seniorrådgiver/jurist i avdeling helserett og bioteknolog.

Publisert: 23. mar. 2023