2C: Rasha Al-Saadi

Bilde Rashad Al-Saadi

Hvordan brukes metoden Parenting Young Children (PYC) i det daglige arbeidet/veiledning av foreldre

PYC er et foreldreveiledningsprogram som egner seg til veiledning av foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte, for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. Fordi programmet er konkret egner det seg for foreldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker.

 Informasjon om foredragsholder

Rasha Al-Saadi, pedagog og familieveileder. Er virksomhetsleder i Blå Kors barnas stasjon Skien. Al-Saadi har jobbet i Skien kommune barnevernet som familieveileder og bruker PYC metoden stort sett i veiledning av minoritetsfamilier og foreldre som har kognitive vansker.

Publisert: 23. mar. 2023