2A: Merethe Brandal

Bilde av Merethe Brandal

Langtidskonsekvenser for barn som er utsatt for rusmidler og /eller psykofarmaka i svangerskapet.

Merethe Brandal har fått forskningsmidler fra St. Olavs hospital og fysioterapifondet til å gjennomføre et forskningsprosjekt på barn som har vært utsatt for rus og medikamenter i svangerskap. Prosjektet er presentert på flere nasjonale og internasjonale kongresser og blir i år presentert på konferansen «Barnet og rusen».

Maternal alcohol and drug use during pregnancy affects the motor behaviour and general movements of infants aged 3–4 months

Informasjon om foredragsholder

Merethe Brandal er spesialfysioterapeut på St. Olavs Hospital, ferdig utdannet fysioterapeut i 1986 og har jobbet med barn og unge siden 1992. Jeg har vært delaktig i flere forskningsprosjekter innen flere fagområder på barn og unge. Har spesiell interesse for arbeid med spedbarn og arbeider i et team på Barneklinikken som følger opp barn og unge som er utsatt for rus og medikamenter i svangerskapet.

Publisert: 23. mar. 2023