1B: Kim Søderlund og Marte Finseraas

Kim Søderlund og Marte Finseraas

Stødig start, Trondhjem kommune 

Stødig start er et delprosjekt i Trondhjem kommunens pilotprosjekt som heter 0-24 innbyggernes modell. Stødig Start er et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom ulike hjelpere rundt småbarnsfamilier der det tidligere har vært rusavhengighet. 

 Prosjektet ledes av Marte Finseraas (Barnevernpedagog) og Kim Søderlund (far og erfaren i livet). I løpet av prosjektperioden så har foreldrene tatt større del i drift av prosjektet og planer for eget liv.

Publisert: 23. mar. 2023