2B: Margit Løk og Elisabeth Moe Skreosen

Bilde av Elisabeth Skreosen og Margit Løk

Hvordan møte gravide rusmiddelavhengige som har opplevd seksualisert vold og overgrep. Erfaringer fra seksjon for gravide ved Blå Kors klinikk Skien.

De fleste kvinnene som kommer til seksjon for gravide har erfaringer med overgrep. Det kan handle om overgrep i barndom og i parforhold i voksenlivet.  De er i behandling under svangerskapet fortrinnsvis på grunn av sitt rusproblem, men misbrukshistorien kan bli forsterket i graviditet. Hvordan vil jeg takle nærhet til barnet mitt? Hvordan påvirker overgrepserfaringen fødselsopplevelsen?. Hvordan få et «normalt» forhold til kropp og familieliv? Dette er ofte spørsmål kvinnene kan ha i møtet med behandler og jordmor ved seksjonen. Dette parallell seminaret vil inneholde erfaringer fra arbeidet gjennom mange år med gravide rusmiddelavhengige ved klinikken.

Informasjon om foredragsholdere

Margit Løk er behandler, Elisabeth Moe Skreosen er  jordmor ved seksjon for gravide ved Blå Kors klinikk Skien (tidligere Borgestadklinikken).

Publisert: 23. mar. 2023