Karin Gustavsen

Karin Gustavsen er seniorrådgiver i KORUS Sør

Livet bak tallene – Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier og hva vi kan gjøre med det.

Foredraget er basert på Gustavsens bok som kom ut april 2023: Livet bak tallene (Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre..) - Fagbokforlaget.no

Livet bak tallene gir kunnskap om hva sosiale ulikheter og dårlige levekår er, hva levekårstress over tid kan medføre for barnefamilier og hvordan det påvirker hverdagsliv og framtidsmuligheter. I foredraget vises også til eksempler på hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen for barnefamilier her og nå og på sikt der Gustavsen tar til orde for en stressreduserende og hjernehelsefremmende praksis.

 Informasjon om foredragsholder

Karin Gustavsen er førstelektor og utdannet sosiolog/cand. polit og sosionom. Hun har lang erfaring fra offentlig forvaltning, samfunnsforskning, undervisning, ledelse og fagutvikling. Hun har vært medforfatter i flere fagbøker, skrevet forskningsrapporter og artikler, og holdt en rekke foredrag.

Publisert: 23. mar. 2023