Ingunn Olea Lund

Bilde av Ingunn Olea Lund

Hvordan påvirker lavt - moderat alkoholbruk hos foreldre barn?

Det er godt dokumentert at barn som vokser opp med foreldre med alkoholbrukslidelser har økt risiko for blant annet psykiske lidelser, rusproblemer, dårligere prestasjon på skole, og senere i livet, arbeidsledighet. Våre studier viser at dette ikke kun gjelder for barn med foreldre som har alkoholproblemer, det kan også oppstå der foreldre har et mer "vanlig" drikkemønster; dette er fokus i Lund sitt innlegg på Barnet og Rusen 2023. 

Informasjon om foredragsholder

Ingunn Olea Lund har en Ph.D. fra Senter for Rus og Avhengighetsforskning (SERAF), ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun jobber som seniorforsker ved avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet og har en bistilling ved psykologisk institutt ved UiO. I forskningen sin er Lund hovedsakelig opptatt av konsekvenser for barn og unge som følge av foreldres rusmiddelbruk og misbruk. 

Publisert: 23. mar. 2023