3C: Elisabeth Gjetøy Johnsen

Elisabeth Gjetøy portrett

Hvordan bruke egne erfaringer i arbeidet med unge pårørende

 Å bruke egne erfaringer inn i arbeidet med barn som pårørende kan være nyttig, men også utfordrende. Foredraget gir et innblikk i hvordan jeg har brukt mine egne erfaringer i samtaler med barn som er pårørende til foreldre med rusproblematikk og hvorfor det er viktig ivareta denne gruppen.

Informasjon om foredragsholder

Jeg er utdannet sykepleier og har jobbet innenfor rusfeltet i ti år. Jeg har også egenerfaring med det å vokse opp med en forelder med rusavhengighet. Jeg jobber nå på Lærings og mestringssenteret, KORUS, som tilbyr råd og veiledning til pårørende. Vi tilbyr familiesamtaler og barnesamtaler. Vi er opptatt av å styrke barns som pårørendearbeidet ute i kommunene og spesialisthelsetjeneste.

Publisert: 23. mar. 2023