1C: Elisabet Solheim Buøen og Ane Buer Ellestad

Bilde av Elisabeth Solheim Buøen og Ane Ellestad

Barnehagen som forebyggende arena – forskning og praksis

Nær alle barn i Norge går i barnehage fra en tidlig alder og frem til skolestart. Det gjør barnehagen til en unik arena for å fremme god psykisk helse og fange opp barn i risiko på et tidlig tidspunkt. Begge deler forutsetter at barnehagen er av høy kvalitet. I dette foredraget vil Elisabet S. Buøen og Ane Buer Ellestad fokusere på barnehagens forebyggende rolle, tidlig innsats og Trygg før 3 – en forskningsbasert modell for å fremme samspillskvaliteten mellom ansatte og barn på småbarnsavdelinger.

Informasjon om foredragsholdere

Elisabet Solheim Buøen er PhD i psykologi og forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på hvilke faktorer ved barnehagen som påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling med spesielt fokus på betydningen av relasjonen mellom barn og voksne. Elisabet Solheim Buøen har bidratt i flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige publikasjoner.

Ane Ellestad jobber som spesialrådgiver ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør. Hun har ansvar for forebyggende og helsefremmende tiltak i barnehager og skole. Ane Ellestad har jobbet i skole og barnehagesektor i mange år, og har de seneste årene jobbet spesielt mye med å forbedre kvaliteten i barnehager.

Publisert: 23. mar. 2023