4A: Brynulf Bakkenget

Bilde av Brynulf Bakkenget

De minste barnas mulighet til å høres - om førspråklige barns brukermedvirkning

Mitt innlegg vil omhandle brukermedvirkning for førspråklige barn. Forskningen utføres ved helsestasjonen i Kristiansund og innbefatter analyser av videofilmer av samtaler utført i to runder. Første samtale er mellom jordmødre og gravide, så møter helsesykepleier de samme mødrene etter fødsel i en lignende samtale. En forskergruppe bestående av fire personer, analyserer disse samtalene på jakt etter hvordan barnas opplevelse kan spores i de samtalene vi har filmet. I analysene ser vi både etter det enkelte barns påvirkning på mødrene, og vi er ute etter å forstå hvordan den kulturen vi er en del av påvirker disse temaene. Det finnes element i vår kultur som både hemmer og fremmer hvordan vi lar de minste barnas perspektiv komme til syne. Det er i dette krysningspunktet mellom det enkelte barns påvirkning og den kulturen dette skal håndheves i at våre analyser har blitt til. Foredraget er en presentasjon av disse dataene. I tillegg vil jeg gi en kort innføring i det teoretiske grunnlaget for hele arbeidet som er moderne spedbarnsforskning kalt intersubjektivitetsteori.

Informasjon om foredragsholder

Brynulf Bakkenget, Stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Mitt doktorgradsprosjekt omhandler de førspråklige barnas brukermedvirkning. Er utdannet familieterapeut og har mange års klinisk erfaring med terapeutiske samtaler med gravide og spedbarnsforeldre ved helsestasjonen i Kristiansund. Jeg er i en avsluttende fase av min forskning på gravide og mødre etter fødselen, hvor tema er brukermedvirkning for de miste barna.

Publisert: 23. mar. 2023