Forskning

KORUS Midt har en egen seksjon som forsker på behandlingsmetoder, brukertilfredshet og andre emner knyttet til rus- og avhengighet.

I Trondheim har KORUS ansatt 11 personer som forsker på en rekke forskjellige områder innen rusfeltet:

  • Trening i rusbehandling

  • Betydning av fellesskap

  • Hvilke faktorer som påvirker utfall av behandling