Spill – Mestringsspillet - om livsmestring

I dette brettspillet er målet at elever på ungdomstrinnet skal spille seg til mer kunnskap og mange kloke tanker om folkehelse og livsmestring.

Mestringsspillet tar utgangspunkt i det nye tverrfaglige temaet og forsøker å spre kunnskap, refleksjoner og aha-opplevelser om folkehelse og livsmestring på en lystbetont måte. Spillet er primært utviklet for elever på ungdomstrinnet, men kan også brukes på andre trinn. Spørsmålene har ikke som formål å måle hva elevene kan, men å gi dem ny kunnskap og at de skal få lyst til å «google» eller diskutere ting etter at de er ferdige å spille. Et spill er beregnet på fire spillere.

Som privatperson kan du kun bestille ett eksemplar. Bestiller du på vegne av en skole, kan du bestille 5 spill (ett klassesett). Ved bestilling av klassesett oppgir du postadressen til skolen v/»DITTNAVN». Vi oppfordrer til gjenbruk av spillene og vil ta kontakt dersom flere klassesett bestilles til samme skole.

Til produkter