Motiverende samtale (MI) – Øvelseskort

MI-kort gjør det enklere å vedlikeholde kunnskap og ferdigheter i Motiverende samtale. Vi sender først og fremst til de som har deltatt i opplæringen. Vennligst oppgi kurssted og tid.

Kortene er laget med mål om at det skal være lav terskel for å øve på ferdigheter og reflektere rundt egen praksis.

MI-kortene er delt i tre kategorier:

  • Holdningssett

  • Kommunikasjonsferdigheter

  • Strategier

Alle kategoriene inneholder veiledningskort og øvelseskort.

Kortene kan brukes både individuelt og i grupper for øving og refleksjon sammen.

Til produkter