Til høsten er det klart for ny «Te ka slags nøtte?»

I oktober vil KORUS nord arrangere konferanse i Narvik, «Te ka slags nøtte?». Denne gangen vil vi fokusere på barn og unge. Alle som jobber med denne gruppen i kommunene er derfor velkommen til å delta.

Te ka slags nøtte
Konferansen har lang historie, og i 2021 ble den arrangert for 21. gang.

Konferansen går over to dager, 18. og 19. oktober. Det blir mulig å delta fysisk i Narvik, eller en kan følge konferansen digitalt. 

Konferansens målsetting er å vise frem nyere forskning og gode praksiseksempler, spesielt innenfor tematikken tidlig innsats, oppvekst, rusforebygging og folkehelse.

Målgruppen for konferansen er ansatte i kommunene som jobber med barn og unge, det vil si de som jobber innen skole og barnehage, barnevern, i skolehelsetjenesten, familievern, rustjenesten, NAV, ulike kommunale ressursteam, oppfølgingstjenester mm.

Mer informasjon om program og forelesere vil bli lagt ut fortløpende. Hold av datoene!

Konferansen «Te ka slags nøtte?», i regi av KORUS nord, har lang historie. I 2021 ble den arrangert for 21. gang, da kun i digital form.

Publisert: 24. feb. 2023 Av: