Hvordan påvirkes utdanningsvalg av bosted?

Hvor du vokser opp og hvilke foreldre du har, spiller inn på valg av utdanning. Men hvilke mekanismer er det egentlig som slår inn og bestemmer hvordan de unge lever sine liv?

Portrett av Unn-Doris Bæck.
FOKUS PÅ BOSTED: «Hvilken rolle spiller foreldrebakgrunn og bosted for hvordan ungdom orienterer seg knyttet til utdanningsvalg?» Dette er spørsmålet som professor Unn-Doris Bæck vil drøfte på årets Te ka slags nøtte-konferanse, i Narvik 18. og 19. oktober.

Hvilken rolle spiller foreldrebakgrunn når ungdom skal velge en utdanning? Og i hvor stor grad har foreldrenes meninger, økonomi og hvor de bor noe å si for en ungdoms muligheter? Dette er spørsmål som Unn-Doris K. Bæck vil ta opp på konferansen “Te ka slags nøtte” i Narvik i oktober.

Geografi teller

Bæck, som er professor i sosiologi ved Universitetet i Tromsø (UiT), har i mange år vært opptatt av og forsket på sosial ulikhet. Temaet for hennes foredrag er betydningen av foreldrebakgrunn og bosted, og hvordan dette styrer hvordan de unge lever sine liv. I sin forskning har hun vært spesielt opptatt av den geografiske dimensjonen knyttet til sosial ulikhet.

– Jeg mener det er spesielt interessant å se på stedets betydning for de valg som ungdommene tar. Stedet en vokser opp har betydning for hvordan ulike mekanismer slår inn og påvirker ungdommene. Dette vil senere kunne ha konsekvenser som skaper sosial ulikhet og ulike levekår, sier hun.

I sitt innlegg vil hun se spesielt mot Nord-Norge. Hun vil bruke både data og eksempler som er hentet fra en nordnorsk virkelighet. 

– Jeg er spesielt opptatt av det rurale stedet, småstedene, som gir andre utfordringer knyttet til utdanning enn mer urbane steder. Det er store forskjeller mellom by og bygd i det som finnes av muligheter. Dette skaper ulike strukturer og kontekster for valgene som de unge gjør. Jeg mener det er viktig å ha denne dimensjonen med seg når en forsøker å forstå unges valg, understreker Bæck.

Empiriske eksempler

Gjennom bruk av empiriske eksempler vil hun gi et bilde av hvordan egenskaper ved foreldrene, og også det stedet en vokser opp, er med på å forme unges liv og muligheter.

Bæck er spesielt opptatt av hvorfor det er sånn at foreldrebakgrunn har betydning:

– Jeg vil diskutere hvordan de mekanismene som skaper en sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå eller økonomiske situasjon fungerer, og betydningen dette har for de valg unge gjør i ungdomstida og senere i livet.

Se program - Følg konferansen digitalt

Relatert innhold

Publisert: 7. sep. 2023 Av: Trude Aalmen