Webinar om rådgivende enhet for russaker

KORUS midt

Dato:
tor. 05 okt. 2023.
Tidspunkt:
12:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Påmeldingsfrist
02.10.2023

Fra 1. juli 2022 er kommunene pålagt å ha en rådgivende enhet for russaker. Enheten kan organiseres slik kommunen selv mener er hensiktsmessig. Enheten skal ha ansvar for å møte personer når oppmøte er sett som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Trøndelag vil sammen med KORUS Midt invitere til digitalt møte om regelverk og erfaringer om ordningen så langt.

Målgruppe: Ledere med ansvar for kommunens rådgivende enhet for russaker, tjenesteledere for rus og psykisk helse, leder for sosiale tjenester i Nav, leder for barnevern og leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kontaktperson for arrangementet:
Ragnhild Naas
ragnhild.naas@statsforvalteren.no
71 25 85 07