Ungdatakonferansen 2023

KORUS Oslo

Adresse:
Dato:
ons. 15 nov. 2023.
Tidspunkt:
09:30 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk og digitalt
Påmeldingsfrist
01.11.2023

Ungdatakonferansen 2023 vil rette søkelyset mot nye utviklingsmønstre for ungdoms bruk av rusmidler. Konferansen tar for seg tema som:

  • Den skjøre balansen mellom intens fest og en rekke farer.
  • E-sigaretter, alkohol og kokain: bør vi bekymre oss?  
  • Rus i populærkulturen: Hva får vi se og høre?  
  • Mye dealing skjer nå på sosiale medier. Hvordan foregår det?
  • Helse- og sosial og politiet: bra samspill eller ulmende spenninger?
Om ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Landets fremste forskere presenterer oppdatert forskning og diskuterer aktuelle problemstillinger knyttet til konferansens tema. Konferansen er aktuell for de som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

Det er Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet, som arrangerer konferansen.  Dette er den tiende i rekken av Ungdatakonferanser.

Kontaktperson for arrangementet:
ungdatakonferansen@oslomet.no