AAH - Ansvarleg alkoholhandtering: regional nettverkssamling for heile Vestland

KORUS Bergen

Adresse:
Håkonsgaten 2 Bergen 5015
Dato:
tor. 27 apr. - fre. 28 apr.
Tidspunkt:
11:00 - 16:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. Denne samlingen starter og avsluttes med lunsj, se detaljer i invitasjon.

?

Statsforvaltaren i Vestland og KORUS Bergen arrangerer jamleg nettverkssamlingar for tilsette i kommunen som arbeidar med sakshandsaming etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar.

Nettverkssamlinga i april blir arrangert for heile Vestland. Nettverket gir deltakarane en arena for kunnskap- og  erfaringsutveksling, bli kjent og auke samarbeidet på tvers av kommunane. Det vil bli anledning for å få rettleiing på problemstillingar og stille spørsmål til sakshandsaming.

AAH Nettverkssamling for heile Vestland, 27. og 28. april 2023:         

Invitasjon med mer informasjon 

Program

Startar og avsluttar med lunsj.

Tema for denne samlingen er  hotell, bryggjeri og reklame. 

Ansvarlege for nettverket:

Marit Markestad, Spesialrådgjevar KORUS Bergen. E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no

Sonja Mellingen, Psykologspesialist, KORUS Bergen. E-post: sonja.mellingen@hvl.no

Rita Hagen Molvær, Rådgjevar Statsforvaltaren i Vestland. E-post: fmsfrhm@statsforvalteren.no

For praktisk informasjon: 

Lene Iren Hauge, Konsulent, KORUS Bergen, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no