PÅRØRENDEKURS: «Oppvekst med rus og psykiske vansker i familien og hvordan erfaringer fra barndom kan prege voksenlivet"

KORUS midt

Dette er tredje del av et kurs som går over fire kvelder våren 2024. Kurset er for deg over 18 år som kjenner deg berørt av en annens rusproblem eller av noen som sliter med sin psykiske helse.

Sted:
Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3. bygg B (like ved Prix i Klostergata) og digitalt på Teams
Dato:
tor. 14 mar. 2024.
Tidspunkt:
17:00 - 19:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk og digitalt
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Kurskveld 3:

Torsdag 14.mars kl. 17:00 - 19:00

Tema: «Oppvekst med rus og psykiske vansker – barn som pårørende i ulike faser av livet»

Hvordan er det å vokse opp med forelder eller søsken med rus og psykiske vansker? Hva kan gjøres for å begrense belastninger hos barn og søsken når familiemedlemmer sliter med denne problematikken? Hvilke konsekvenser kan det ha å vokse opp med disse belastningene, og hvordan kan dette bearbeides som ung eller voksen?

Denne kvelden vil Marte Naalsund Bjørgen dele av sin historie om å vokse opp med en mamma som var alkoholiker. Marte jobber som miljøterapeut ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Hun er utdannet vernepleier og har jobbet mange år i rusfeltet. Hun vil lede kvelden sammen med Lisbeth Lorentzen, veileder ved NKS Veiledningssenter. Hun er utdannet barnevernspedagog med videreutdanninger i psykososialt arbeid med barn og i familieterapi. Hun har jobbet mange år i rusfeltet, både i spesialisthelsetjenesten og barne- og familietjenesten i Trondheim kommune. 

Marte og Lisbeth vil gi oss et innblikk i hvor viktig det er å ha fokus på å bryte uheldige familiemønster, blant annet for å forebygge at rus går i arv. Med sin unike og fine kompetanse vil disse damene lose oss igjennom en inspirerende kveld.


Vi serverer kaffe/te og noe å spise.

Velkommen skal du være!

Vi holder til i lokalene til LMS (KORUS Midt), Schwachs gate 3 / BYGG B i Klostergata 48 (like ved Coop Prix på Øya).

Dersom du ikke bor i Trondheim, har du likevel mulighet for å bli med oss. Meld deg på, og vi vil sende deg teams-lenke slik at du kan være med digitalt.


Ansvarlig for arrangementet er Lærings- og mestringssenteret (KORUS Midt) ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital.

Dersom du har spørsmål til arrangementet, eller er usikker på om du er i målgruppen, ta kontakt med Lena Sørensen: tlf. 95239965 / lena.sorensen@stolav.no.

Kontaktperson for arrangementet:
Lena Sørensen
lena.sorensen@stolav.no
95239965