Pårørendekurs: Å være pårørende i ulike faser – reaksjoner, belastninger og behov

KORUS midt

Adresse:
Lærings- og mestringssenteret KORUS Midt Schwachs gate 3 7030 Trondheim
Dato:
tor. 05 okt. 2023.
Tidspunkt:
17:00 - 19:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk og digitalt
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
04.10.2023

Rus og psykiske vansker rammer hele familien. Pårørende får ofte flere roller som kan medføre belastninger og fare for helseskader. Det kan være vanskelig å se sine egne behov når en av våre nære sliter. Rus og psykiske vansker kan også virke inn på andre arenaer som arbeidssituasjonen, vennekrets, nabolag osv.

Kurset går over fire kvelder fra kl. 17:00-19:00, og er for deg over 18 år som kjenner seg berørt av en annens rusproblem eller av noen som sliter med sin psykiske helse. Kurset er gratis og kan være et tilbud til både partnere, foreldre, voksne barn, andre familiemedlemmer, venner, kollegaer, naboer og andre.

Photo of a young woman with autumn leaves

Målet med kurset:

  • Pårørende skal i større grad få forståelse av egen situasjon og opplevelse av å mestre hverdagen sin
  • Pårørende får informasjon om behandling, lokale hjelpetiltak, selvhjelp, pårørende- og brukerorganisasjoner og andre ulike tilbud. Pårørende får høre erfaringer og lære av andre i samme situasjon

Kurskveld 1:

  • Torsdag 5. oktober kl. 17:00 - 19:00
  • Tema: Å være pårørende i ulike faser – reaksjoner, belastninger og behov

Denne kvelden ønsker vi å gi dere kunnskap om avhengighetens mekanismer og hvordan det påvirker de som er rundt. Vi vil også få en historie fra en pårørende, med en beskrivelse av hvordan livet påvirkes når vi lever tett på noen som sliter med rus.

Arul Canicious jobber som behandler i Poliklinikken ved Klinikk rus- og avhengighetsmedisin. Han har mange års erfaring som terapeut, både i individualterapi og gruppeterapi. Ann Lena Withbro har flere ulike pårørenderoller, og hennes historie og evne til å formidle er sterk og gir inntrykk til dem som hører på. Sammen vil Arul og Ann Lena lose oss gjennom kvelden med fag- og erfaringsinnlegg.

Vi serverer kaffe/te og frukt. Velkommen skal du være!

Vi holder til i lokalene til LMS (KORUS Midt), Schwachs gate 3 / BYGG B i Klostergata 48 (like ved Coop Prix på Øya).

Dersom du ikke bor i Trondheim, har du likevel mulighet for å bli med oss. Meld deg på, og vi vil sende deg teams-lenke slik at du kan være med digitalt.

Ansvarlig for arrangementet er Lærings- og mestringssenteret (KORUS Midt) ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital.

Alle kurskvelder:

Kontaktperson for arrangementet:
Lena Sørensen
lena.sorensen@stolav.no
95239965