PÅRØRENDEKURS: «Sammenvevde og selvstendige liv»

KORUS midt

Dette er fjerde del av et kurs som går over fire kvelder våren 2024. Kurset er for deg over 18 år som kjenner deg berørt av en annens rusproblem eller av noen som sliter med sin psykiske helse.

Sted:
Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3. bygg B (like ved Prix i Klostergata) og digitalt på Teams
Dato:
tor. 21 mar. 2024.
Tidspunkt:
17:00 - 19:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk og digitalt
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
21.03.2024

Kurskveld 4:

Torsdag 21.mars kl. 17:00 - 19:00

Tema: Sammenvevde og selvstendige liv

Vi lever alle sammenvevde liv, på godt og vondt. Samtidig har vi ansvar for å ta vare på vårt eget. Vi ønsker at denne kvelden kan bidra til at du gjenkjenner utfordringer og reaksjoner som er vanlig hos pårørende og ser at disse er helt normale. At du tenker gjennom dine egne strategier rundt disse utfordringene, og får innspill til hvordan du kan klare å huske på deg selv på en bedre måte. Vårt ønske er å gi håp om at det er mulig å påvirke egen hverdag.

Denne kvelden vil Charlotte Vigdisdatter Vogel, med sitt smittende engasjement, bidra med sin erfaring fra ulike pårørenderoller. Åse Prestvik fra Blå kors klinikk Lade vil gi oss faglig bidrag, fra sin mangeårig praksis i rusfeltet. Sammen vil de lose oss gjennom denne kvelden, med ønske om at vi skal gå hjem med noen "verktøy i verktøykassa" som kan bidra til at vi på en bedre måte ivaretar oss selv i den rollen vi har fått påført oss som pårørende. 

Charlotte og Åse ønsker at kvelden skal innby til dialog. Send gjerne inn spørsmål, tematikk eller refleksjoner på forhånd, som disse inspirerende damene kan svare på gjennom kvelden.

Innspill kan dere sende på epost til: Lena.sorensen@stolav.no 


Vi serverer kaffe/te og frukt.

Velkommen skal du være!

Vi holder til i lokalene til LMS (KORUS Midt), Schwachs gate 3 / BYGG B i Klostergata 48 (like ved Coop Prix på Øya).

Dersom du ikke bor i Trondheim, har du likevel mulighet for å bli med oss. Meld deg på, og vi vil sende deg teams-lenke slik at du kan være med digitalt.


Ansvarlig for arrangementet er Lærings- og mestringssenteret (KORUS Midt) ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital.

Dersom du har spørsmål til arrangementet, eller er usikker på om du er i målgruppen, ta kontakt med Lena Sørensen: tlf. 95239965 / lena.sorensen@stolav.no.

Kontaktperson for arrangementet:
Lena Sørensen
lena.sorensen@stolav.no
95239965