PÅRØRENDEKURS: «Muligheter og begrensninger i møte med hjelpeapparatet - pårørendes rettigheter»

KORUS midt

Dette er andre del av et kurs som går over fire kvelder våren 2024. Kurset er for deg over 18 år som kjenner deg berørt av en annens rusproblem eller av noen som sliter med sin psykiske helse.

Sted:
Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3. bygg B (like ved Prix i Klostergata) og digitalt på Teams
Dato:
tor. 07 mar. 2024.
Tidspunkt:
17:00 - 19:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk og digitalt
Prisoversikt
Gratis: 0 kr


Kurskveld 2

Torsdag 7.mars kl. 17:00 - 19:00.

Tema: Muligheter og begrensninger i møte med hjelpeapparatet - Pårørendes rettigheter. 

Det kan ofte være vanskelig å orientere seg i all tilgjengelig informasjon om hvilke rettigheter du har som pårørende og hvilke offentlige behandlings- og rehabiliteringstjenester som finnes. Når livet blir utfordrende kan det bli desto vanskeligere. Vi har vært så heldige å få med oss representanter, både fra Trondheim kommune og fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). De vil fortelle oss om pårørendes rettigheter og gjennom kvelden gi oss noen historier og tilføre oss kunnskap som kan hjelpe oss i hverdagen som pårørende. 

Kirsten Kilnes er leder i LPP Trøndelag og er også en pårørende. Hun vil denne kvelden bidra med sin pårørendekompetanse. Vibeke Alstadvald jobber i Trondheim kommune og har lang erfaring fra rusfeltet. Sammen vil Kirsten og Vibeke gi oss innblikk i lover og rettigheter til pårørende, og hvilke muligheter og begrensninger det er i møte med hjelpeapparatet. Vi oppfordrer til dialog denne kvelden, så ta gjerne med deg aktuelle problemstillinger eller refleksjoner du ønsker å tematisere.


Vi serverer kaffe/te og frukt.

Velkommen skal du være!

Vi holder til i lokalene til LMS (KORUS Midt), Schwachs gate 3 / BYGG B i Klostergata 48 (like ved Coop Prix på Øya).

Dersom du ikke bor i Trondheim, har du likevel mulighet for å bli med oss. Meld deg på, og vi vil sende deg teams-lenke slik at du kan være med digitalt.


Ansvarlig for arrangementet er Lærings- og mestringssenteret (KORUS Midt) ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital.

Dersom du har spørsmål til arrangementet, eller er usikker på om du er i målgruppen, ta kontakt med Lena Sørensen: tlf. 95239965 / lena.sorensen@stolav.no.

Kontaktperson for arrangementet:
Lena Sørensen
lena.sorensen@stolav.no
95239965