Kjentmann våren 2024

KORUS Oslo

Kjentmann er en metode for å organisere rusrelatert tematikk i ungdomsskole og videregående skole. Vårens opplæringsrekke er for ansatte i ungdomsskole og videregående skole i Oslo, Innlandet og Viken (tidl. Østfold og Akershus).

Dato:
man. 15 jan. - tor. 18 apr. 2024.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
24.11.2023

Info om påmelding:

Jobber du i Innlandet eller Viken (tidl. Østfold og Akershus), ta kontakt med Lena Meistad Nysæther som jobber med Kjentmann i KORUS øst: lena.meistad.nysaether@sykehuset-innlandet.no

Jobber du i Oslo, ta kontakt med Sara Anne Warhuus som jobber med Kjentmann i KORUS Oslo: sara.warhuus@vel.oslo.kommune.no

Opplæringen er kostnadsfri og inkluderer overnatting for ansatte i Innlandet og Viken og dagpakker for ansatte i Oslo. Den arrangeres av KORUS Øst og KORUS Oslo og foregår i Lillestrøm.

Påmeldingsfrist: 24. november

Hva er kjentmann?

Kjentmann er en metode for å organisere rusrelatert tematikk i ungdomsskole og videregående skole.

Skolen skal ha en Kjentmann med oppdatert kunnskap om:

  • Rus og rusmidler
  • Tidlig identifisering og rusforebygging
  • Hva man kan gjøre når elever ruser seg

Denne ressurspersonen skal være tilgjengelig for elever, foresatte og kollegaer i skolen.

Ved deltakelse på Kjentmann-opplæringen gjennomgår deltakerne en 50-timers seminarrekke fordelt på 4 samlinger. Seminarrekken omfatter følgende:

  • En generell innføring i ungdom og rusproblematikk
  • Kommunikasjon og samtalemetodikk knyttet til rus/rusforebygging
  • Oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen

Seminarrekken er bygget opp omkring forelesninger, refleksjoner og øvelser.

Målgruppen for Kjentmann-opplæringen er miljøarbeidere, miljøterapeuter, lærere, rådgivere eller andre som møter elever i skolehverdagen. Helsesykepleiere er ikke primærmålgruppe for opplæringen, da disse gjerne er i en fri stilling mellom skole, elev og foresatte, og har mange andre oppgaver knyttet til skolehelsetjenesten. Disse er imidlertid en viktig samarbeidspartner for Kjentmann. 

Datoer for samlinger våren 2024:

  • 15. og 16. januar
  • 12. og 13. februar
  • 20. og 21. mars
  • 17. og 18. april

Det er obligatorisk deltagelse på alle samlinger for å motta Kjentmann-sertifisering.

Les mer om Kjentmann her:

Kjentmann: Opplæring for ansatte i skolen | Korus