Kjentmann

KORUS midt

Adresse:
Schwachs gate 3, 7030 Trondheim, Norge
Dato:
tir. 05 mar. - ons. 22 mai. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Arrangør, innleder/gjest: 0 kr
Påmeldingsfrist
21.02.2024

Kjentmann - en beredskapsordning for videregående skoler i møte med elever som bruker rusmidler. 


Målgruppe er ansatte ved videregående skoler i Trøndelag. Målsetting er økt kompetansen til ansatte med ansvar for å følge opp elever med rusutfordringer. Det er plass til 30 deltakere, fortrinnsvis to fra hver skole. Ved ledig plass, åpner vi for flere fra hver skole, og ansatte fra ungdomsskoler.  For at deltakerne skal få best mulig utbytte av opplæringen, er det en fordel at skoleledelsen har en intensjon om å benytte kjentmannsordningen.


Tre samlinger á to dager: 

5.-6. mars

16.- 17. april

21. -22. mai


Program kan du lese HER


Spørsmål vi jobber med:

  1. Hvordan oppdager du at elever bruker rusmidler?
  2. Hva skiller de forskjellige rusmidlene?
  3. Hvordan snakke med elever om rus?
  4. Hvilke rutiner bør skolene ha på plass når det gjelder elevers rusmiddelbruk?
  5. Hvordan ta opp elevers rusmiddelbruk med foresatte?
  6. Hvem kan skolen samarbeide med?
Kontaktperson for arrangementet:
Inger Lise Rokseth Leite
inger.lise.leite@stolav.no
+4795237049