Feedback-verktøy (FIT): Regional nettverkssamling i Bergen

KORUS Bergen

Sted:
KoRus Vest Bergen
Adresse:
Kanalveien 5 Bergen 5068
Dato:
tor. 11 apr. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

Strukturerte tilbakemeldingsverktøy er anbefalt i den nasjonale veilederen Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014). Dette er viktige verktøy for å styrke brukerinvolvering i tjenestene, som er et uttalt mål i blant annet Pasientforløp i rus og psykisk helse. Det øker brukernes involvering i egen behandling og kan sikre at vi sammen jobber mot felles mål.


Mål: Etablere og opprettholde kontakt med andre som bruker tilbakemeldingsverktøy i sin tjeneste. Utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Målgruppe: Ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten som bruker tilbakemeldingsverktøy i sin tjeneste.

?

Tema og program kommer.


Ansvarlige for kurset: 

Marit Roksvåg Markestad, Spesialrådgiver, Mobil 928 57 298, E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no  


For praktisk informasjon:

Lene I. Hauge, Konsulent, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no 

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no