Digitalt kurs i motiverende intervju (MI)

KORUS midt

Adresse:
Dato:
tir. 17 okt. - ons. 29 nov. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
29.09.2023

I kurset inngår tre hele dager 17.-18. oktober og 29. november 2023. Alle tre dagene starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00. I tillegg inngår veiledning i grupper. Dato for gruppeveiledninger er 31. oktober (09.00-11.00) og 14. november (09.00-11.00). Videre veiledning på totalt 8 timer avtales på kursdag 3 den 29. november. Forskning og erfaring viser økt læringsutbytte når en får praktisert og får tilbakemelding på egen samtalepraksis.

To kvinner i samtale foran vindu

Innhold

  • Grunnleggende prinsipper og holdningssettet i MI
  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Endringsprosesser og endringssnakk
  • Strategier i MI

Mål

Å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons- og endringsarbeid i kontakt med klienter/pasienter. Økt kunnskap og økte ferdigheter i MI vil bidra til å etablere og styrke relasjonen til personen, redusere motstand og styrke personens egen motivasjon til endring.

Målgruppe

Kurset er for ansatte som jobber i kommuner og spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge.

Beskrivelse

MI er en samtalemetode for deg som jobber med mennesker som trenger hjelp og motivasjon til å gjøre endringer i livet sitt. MI har gjennom mange kontrollerte studier vist seg å være en effektiv metode for å fremme endring, og kan brukes innenfor mange ulike områder (helse, skole, barnevern m.m).

Arbeidsform

Foredrag, film, øvelser i plenum og i grupper, samt veiledning. Det er lagt opp til stor grad av egenaktivitet.

Deltakerne deltar på to dager innledningsvis. Deretter blir det to veiledninger à to timer. Videre skal deltakerne ta opp og transkribere en samtale med en av sine klienter (eventuelt med en kollega eller en bekjent). Denne samtale skal sendes inn til MI-lag i Bergen for koding, og tilbakemeldingen de får skal sendes til kursholderne. Deltakerne skal ikke dele resultatene med de andre kursdeltakerne, men vi kommer til å bruke tilbakemeldingen fra MI-laben i videre veiledning. Nærmere informasjon om opptak av samtale og transkribering vil bli gitt på kurset.

NB: Kursbevis fordrer deltakelse på alle tre dagene i kurset, samt innsendt samtale til Mi-lab og minimum 80 % deltakelse på veiledninger. 

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Roar Bakken
roar.bakken@stolav.no
93445884