Alor-nettverk i Molde

KORUS midt

Adresse:
Hotel Alexandra Molde
Dato:
tor. 27 apr. 2023.
Tidspunkt:
08:45 - 15:45
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 850 kr.
Påmeldingsfrist
30.03.2023

KORUS Midt, Molde Behandlingssenter Helse Møre og Romsdal og Akan kompetansesenter inviterer til Alor-nettverk: "Å spille på lag– inkludering og mangfold". Målgruppe: Alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. For eksempel ledere, akan-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personal/HR, eller kolleger med erfaring fra arbeidsliv og rus.

Kontaktperson for arrangementet:
Paul Gabor
paul.gabor@stolav.no
911 59 442
Roar Bakken
roar.bakken@stolav.no
934 45 884