Jobber for bedre folkehelseoversikt

Troms fylkeskommune inviterte nylig alle de 21 kommunene i fylket til fagsamling om det lokale oversiktsarbeidet. - I prinsippet skal denne oversikten drive det lokale folkehelsearbeidet framover. Kunnskapen her skal brukes aktivt i planer, og ikke minst til å utforme satsingsområder og konkrete folkehelsetiltak.

rådgiver Franziska Gerlach, i avdeling for folkehelse, idrett og friluftsliv, i plan- og kulturetaten i Troms fylkeskommune
FOLKEHELSE: Franziska Gerlach, rådgiver i Troms fylkeskommune, ledet nylig kommunesamlingen i Troms: - Å utarbeide en god oversikt over ulike levekår og helsetilstanden i lokalbefolkningen er et viktig mål i folkehelsearbeidet. Det er også et krav ifølge folkehelseloven, for uten god oversikt vil det ikke være mulig for kommunene å utvikle gode tiltak, sier hun. (Foto: Trude Aalmen)

Det forteller rådgiver Franziska Gerlach, i avdeling for folkehelse, idrett og friluftsliv, i plan- og kulturetaten i Troms fylkeskommune.

Det er lovpålagt for alle kommuner og fylkeskommuner i Norge å utarbeide en folkehelseoversikt. Folkehelseoversikten skal inkludere informasjon om helsetilstand og ulike påvirkningsfaktorer knyttet til alle befolkningsgrupper i kommunen. Ungdata er for eksempel det verktøyet som benyttes av kommunene til å skaffe kunnskap om oppvekst og helsetilstand blant lokal ungdom, og er derfor en sentral kilde i dette arbeidet.

Erfaringsutveksling

Det var 18 deltakere på folkehelsesamlingen i Tromsø tidligere denne måneden. Ulike fagfolk og ledere innen folkehelse var representert, de fleste i rollen som folkehelsekoordinator, men også et par kommuneoverleger.

De fleste Troms-kommunene er godt i gang med dette arbeidet, og noen av kommunene har akkurat sendt sitt oversiktsdokument til politisk behandling, ifølge Gerlach.

- Målet med denne samlingen var først og fremst at kommunene i Troms skulle få mulighet til erfaringsutveksling. Det å høre at man ikke er alene med de utfordringer man opplever og å få tips og anbefalinger fra noen i samme situasjon, er veldig nyttig for de fleste, fortsetter hun

Gjennom fagsamlinger ønsker fylkeskommunen å følge opp sitt ansvar som veileder overfor kommunene. Allerede for et år siden var kommunene på en første samling. Her fikk de ulike tips om aktuelle data- og kunnskapskilder som kommunene kan bruke i det lokale oversiktsdokumentet.

Vil inspirere og veilede

- Vår jobb er å veilede og inspirere i folkehelsearbeidet. Sentralt er spørsmålet om veien fra ferdigstilt folkehelseoversikt til en mer aktiv bruk av denne kunnskapen. Dette omfatter inkludering av informasjonen i kommunale planer, men også aktivt folkehelsearbeid i områder der folkehelseoversikten synliggjør at det er nødvendig med nye innsatser og tiltak.  

I kommunene er det ulike fagfolk som er inkludert i arbeidet med oversiktsdokumentet. Ofte velger de å ha et folkehelseteam med deltakere fra ulike avdelinger, som kan diskutere spørsmålene som skal besvares i oversikten. I tillegg blir instanser som politi, NAV og andre involvert i arbeidet generelt eller angående konkrete spørsmål.

- Hvordan blir Ungdata brukt i dette arbeidet?
- Mitt inntrykk er at Ungdata er godt kjent i kommunene og at det er et informasjonsgrunnlag mange støtter seg på. Når det gjelder myke faktorer som trivsel eller nærmiljø er det ofte vanskelig å få tak i informasjon. Ungdata tilbyr dette for ungdomsaldersgruppen, slik at kommunene får mulighet å uttale seg om disse faktorene, og kan jobbe konkret videre med det.

På tvers av kommunene

Oppvekstsjefen fra Lyngen var blant deltakerne på samlingen:

- Vi har hatt mange spennende diskusjoner her, og det er fint å høre hvordan andre kommuner jobber med både oversiktsdokumentet – og den videre tiltaksutviklingen. Det er også fint at flere ulike fagpersoner deltar her, sier Anette Holst, oppvekstleder i Lyngen kommune.

Også folkehelsekoordinator i Senja, Kim Rist, deltok på samlingen. Han mente innholdet hadde vært veldig variert og understreket også betydningen av Ungdata i folkehelsearbeidet.

Ungdata er et uvurderlig for oss! Etter årets Ungdata-gjennomføring skal vi forsøke å synliggjøre resultatene i enda større grad. Vi satser også på å jobbe mer systematisk med oppfølging av de utfordringene som kommer fram blant barn og unge, sier Rist. I Senja er oversiktsdokumentet akkurat levert til politisk behandling.

Kristina og Anne og Franc
SAMMEN OM FOLKEHELSE: Franzisca Gerlach, Kristina Forsberg og Anne Steigen Devold (t.h.) er alle tilknyttet avdeling for folkehelse, idrett og friluftsliv i `nye` Troms fylkeskommune. Forsberg er avdelingsleder, mens både Gerlach og Steigen Devold jobber med veiledning i Program for folkehelse.
  • Folkehelsekoordinator fra både Meløy og Fredrikstad kommune var invitert til samlingen om folkehelsearbeid. De snakket om sine erfaringer med bruken av oversiktsdokumentet i folkehelsearbeidet. De la vekt på hvordan man går videre med konkrete tiltak, i fasen etter at oversiktsarbeidet er avsluttet.
  • Også folkehelseansvarlig hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Anders Aasheim, deltok med innlegg på samlingen. Han snakket om betydningen av om god forankring og systematikk i kommunens folkehelsearbeid. Blant kommunenes største utfordring i framtida, nevnte han spesielt behovet for å skaffe den nødvendige fagkompetansen som må til for å kunne håndtere eldrebølgen.
  • Disse kommunene var representert på folkehelsesamlingen i Tromsø: Tjeldsund, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Målselv, Balsfjord, Senja, Kåfjord, Nordreisa, Harstad, Lyngen og Storfjord.

Publisert: 18. jan. 2024