7.-8. september 2022
Verftet i Bergen

Gatenær er en nasjonal to-dagers konferanse for oppsøkende sosialt arbeid med barn, unge, og unge voksne. I 2022 vil konferansen bli gjennomført i Bergen i forbindelse med Utekontakten i Bergen sitt 50-års jubileum.

Målgruppen for konferansen er fagansatte i oppsøkende tjenester som jobber med utsatte barn og unge de treffer på arenaer der det tradisjonelle hjelpeapparatet ikke er like tilstede.

Ute etter nye muligheter

«Ute etter nye muligheter» er slagordet til Utekontakten i Bergen. Vi har valgt å låne dette slagordet til årets konferanse som skal ha fokus på kvalitet i oppsøkende arbeid på gata og på nett.

I 2022 markerer vi Utekontakten i Bergen sitt 50 års jubileum ved at konferansen gjennomføres i Bergen, og ved aktuelle innlegg på konferansen. På kvelden den 7. september blir det en festmiddag med underholdning. 

Gatenær har gjennom snart 20 år vært et samlingspunkt for kompetanseheving og erfaringsutveksling for det oppsøkende og forebyggende feltet. Det oppsøkende arbeidet krever spesifikke arbeidsmetoder, og feltarbeidere og utekontakter har behov for en arena som Gatenær. Frem til 2014 hadde KORUS Oslo oppsøkende sosialt arbeid som nasjonalt spisskompetanseområde. Gatenær er den eneste nasjonale konferansen rettet mot det oppsøkende feltet.

Program

Konferansen går over to dager, hvor vi begge dager har foredrag, parallellsesjoner og underholdning. Programmet oppdateres fortløpende.

Onsdag 7. september

09:00 – 10:00
Registrering og kaffe

10:00 – 10:45
Åpning av konferansen

10:45 – 11:45
Plenum 1
Fra Torgallmenningen til Discord
Joachim Bjerkvik

Pause

12:05 – 12:40
Plenum 2
Oppsøkende arbeid på tenåringsrommet
Anniken Hope

Lunsj

13:40 – 14:40
Plenum 3
20 år med Hurtig Kartlegging og Handling!
Else Kristin Utne Berg og Yvonne Larsen

15:00 – 17:00
Parallellsesjon 1
Oppsøkende feltarbeid ved Utekontakten i Bergen
Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen

Parallellsesjon 2

Parallellsesjon 3
Digitalt oppsøkende barne- og ungdomsarbeid 
Feltarbeidere ved Utekontatkten i Bergen

Parallellsesjon 4
Nye muligheter 
Camilla Fjærestad & Marte Dahl Toft

19:30 – 22:00
Festmiddag

Torsdag 8. september

09:00 – 10:00
Plenum 4
Hvis jeg er trygg, blir du tryggere – Hvordan kunnskap og bevissthet om regulering gir nye muligheter for kontakt og vekst. 
Charlotte Fiskum

10:00 – 10:45
Plenum 5
Ungdom, psykisk helse og bruk av rusmidler
Ove Heradstveit

Pause

11:00 – 12:15
Parallellsesjon 5
Norsken, svensken og finnen

Parallellsesjon 6
Endring gjennom dialog og individuell oppfølging fysisk og digitalt
Utekontakten i Bergen, Uteseksjonen i Oslo, Uteseksjonen i Oslo med mer.

Parallellsesjon 7
Barrierer og motiverende faktorer for å søke hjelp
Sebastian Slotte

Parallellsesjon 8
Erfaringskompetanse i offentlige tjenester, hvordan når vi flere?

Lunsj

13:15 – 14:00
Plenum 6
Oppsøkende tjenester i reformens tid

14:00 – 15:00
Avslutning av konferansen

Foredragsholdere

Plenum 1
Joachim Bjerkvik: Fra Torgallmenningen til Discord
Plenum 1: Bli med på en reise i Utekontakten i Bergens historie. Fra demonstrasjoner og sterkt sosialpolitisk engasjement på 70-tallet til nybrottsarbeid på digitale plattformer i 2022.
Annika
Annika Palola: Norsken, svensken og finnen
Parallellsesjon 5. Annika Palola, Finland
Plenum 2. Oppsøkende arbeid på tenåringsrommet (Anniken Hope)
Anniken Hope: Oppsøkende arbeid på tenåringsrommet.
Plenum 2: Anniken presenterer prosjektet, Digitalt Oppsøkende Barne- og Ungdomsarbeid, som har mål om å øke nærvær og kompetanse på digitale plattformer.
Else_Yvonne
Else Kristin Utne Berg & Yvonne Larsen: 20 år med Hurtig Kartlegging og Handling.
Plenum 3: Else Kristin og Yvonne vil dele erfaringer om lokalt samarbeid, gode tiltak og faglig styrking av den lokale innsatsen innen forebyggende arbeid og tidlig innsats.
charlotte 1
Charlotte Fiskum: Hvis jeg er trygg, blir du tryggere
Plenum 4. Charlotte vil snakke om hvordan man kan bruke toleransevinduet og kompetanse om traumer og kroppens reaksjoner på utrygghet i forebyggende arbeid med barn og unge.
ove-heradstveit-disputas
Ove Heradstveit: Ungdom, psykisk helse og bruk av rusmidler.
Plenum 5: I dette foredraget forteller Heradstveit om forskning rundt rusvaner og rusbruk hos ungdom.
Parallellsesjon 1 Oppsøkende feltarbeid ved Utekontakten i Bergen
Oppsøkende feltarbeid ved Utekontakten i Bergen
Parallellsesjon 1: Bli med feltarbeidere fra Utekontakten i Bergen på feltøkt i sentrum. Vi går innom sentrale arenaer, og får en omvisning i Utekontaktens lokaler.
Parallellsesjon 3. Digitalt oppsøkende Barne og Ungdomsarbeid
Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen: Digitalt Oppsøkende Barne- og Ungdomsarbeid.
Parallellsesjon 3: Flere oppsøkende tjenester benytter seg av digitale plattformer i sin arbeidshverdag og det inviteres til erfaringsutvekslinger og refleksjoner rundt temaet.
Parallell 4. Nye Muligheter
Camilla Fjærestad og Marte Dahl Toft: Ute etter nye muligheter
Parallellsesjon 4: Marte og Camilla presenterer prosjektet Nye Muligheter. Hvordan samarbeid med erfaringskonsulent gjorde det mulig å få innpass i et miljø som var lukket for utenforstående.
Banner_staa
UK Bergen, US Oslo, US Stavanger med flere: Endring gjennom dialog og individuell oppfølging fysisk og digitalt.
Parallellsesjon 6: Dette seminaret skal belyse muligheter vi har gjennom samtaler i oppsøkende arbeid, i individuell oppfølging på individ og gruppenivå, fysisk og digitalt.
Bilde
Sebastian Slotte. Barrièrer og motiverende faktorer for å søke hjelp
Parallellsesjon 7: Dette seminaret skal belyse hvordan vi kan øke omfanget av hjelpesøking blant ungdom med hjelpebehov i det forebyggende arbeidet med fokus på tidlig intervensjon.

Påmelding

Konferansen arrangeres av KORUS Oslo og Bergen, Utekontakten i Bergen og Uteseksjonen i Oslo. Konferansen støttes av Statsforvalteren i Viken og Vestland.

Priser:
Konferanse: 1500 NOK
Festmiddag: 400 NOK

Hotell:
Konferansedeltakere får 10 % rabatt på andre hoteller fra “De Bergenske” ved å benytte koden “RAB10”. Les mer her

Legg til konferansen i din kalender:

Vi er fullbooket og påmelding er stengt

© KORUS 2021.