7.-8. september 2022
Verftet i Bergen

Gatenær er en nasjonal to-dagers konferanse for oppsøkende sosialt arbeid med barn, unge, og unge voksne. I 2022 vil konferansen bli gjennomført i Bergen i forbindelse med Utekontakten i Bergen sitt 50-års jubileum.

Målgruppen for konferansen er fagansatte i oppsøkende tjenester som jobber med utsatte barn og unge de treffer på arenaer der det tradisjonelle hjelpeapparatet ikke er like tilstede.

Ute etter nye muligheter

«Ute etter nye muligheter» er slagordet til Utekontakten i Bergen. Vi har valgt å låne dette slagordet til årets konferanse som skal ha fokus på kvalitet i oppsøkende arbeid på gata og på nett.

I 2022 markerer vi Utekontakten i Bergen sitt 50 års jubileum ved at konferansen gjennomføres i Bergen, og ved aktuelle innlegg på konferansen. På kvelden den 7. september blir det en festmiddag med underholdning. 

Gatenær har gjennom snart 20 år vært et samlingspunkt for kompetanseheving og erfaringsutveksling for det oppsøkende og forebyggende feltet. Det oppsøkende arbeidet krever spesifikke arbeidsmetoder, og feltarbeidere og utekontakter har behov for en arena som Gatenær. Frem til 2014 hadde KORUS Oslo oppsøkende sosialt arbeid som nasjonalt spisskompetanseområde. Gatenær er den eneste nasjonale konferansen rettet mot det oppsøkende feltet.

Program

Konferansen går over to dager, hvor vi begge dager har foredrag, parallellsesjoner og underholdning. Programmet vil bli oppdatert i ukene som kommer.

Onsdag 7. september

09:00 – 10:00
Registrering og kaffe

10:00 – 10:45
Åpning av konferansen

10:45 – 11:45
Plenum 1
Fra Torgallmenningen til Discord
Joachim Bjerkvik

Pause

12:05 – 12:40
Plenum 2
Oppsøkende arbeid på tenåringsrommet
Anniken Hope

Lunsj

13:40 – 14:40
Plenum 3
20 år med Hurtig Kartlegging og Handling!
Else Kristin Utne Berg og Yvonne Larsen

15:00 – 17:00
Pararellsesjon 1
Oppsøkende feltarbeid ved Utekontakten i Bergen
Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen

Pararellsesjon 2
 Hvordan når det oppsøkende feltet flere ungdom med ulike innsatser som grupper, erfaringskonsulenter, individuell oppfølging og samarbeid? 

Pararellsesjon 3

Digitalt oppsøkende Barne og Ungdomsarbeid 
Feltarbeidere ved Utekontatkten i Bergen

Pararellsesjon 4
Nye muligheter 
Camilla Fjærestad & Marte Dahl Toft

19:30 – 22:00
Festmiddag

Torsdag 8. september

09:00 – 10:00
Plenum 4
Hvis jeg er trygg, blir du tryggere – Hvordan kunnskap og bevissthet om regulering gir nye muligheter for kontakt og vekst. 
Charlotte Fiskum

10:00 – 10:45
Plenum 5
Ungdom, psykisk helse og bruk av rusmidler
Ove Heradstveit

Pause

11:00 – 12:15
Pararellsesjon 5
Norsken, svensken og finnen

Pararellsesjon 6
Barrierer og motiverende faktorer for å søke hjelp

Pararellsesjon 7
Ungdom, psykisk helse og bruk av rusmidler

Lunsj

13:15 – 14:00
Plenum 6
Oppsøkende tjenester i reformens tid

14:00 – 15:00
Avslutning av konferansen

Foredragsholdere

Plenum 1
Plenum 1. Joachim Bjerkvik
Joachim Bjerkvik har over 20 års erfaring med arbeid på det oppsøkende feltet. Han har stort engasjement for sårbare barn og unge. 
Parallellsesjon 3. Digitalt oppsøkende Barne og Ungdomsarbeid
Parallellsesjon 3. Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen.
Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen presenterer hvordan de arbeider med sosiale medier og oppsøkende arbeid i spillfellesskap som Discord. 
Parallell 4. Nye Muligheter
Parallellsesjon 4. Camilla Fjærestad og Marte Dahl Toft.
I etterkant av flere svært alvorlige voldshendelser i et ungdomsmiljø i Bergen, iverksatte kommunen en prosjektrettet innsats for å etablere kontakt, kartlegge og tilby hjelp og oppfølging.
Parallellsesjon 1 Oppsøkende feltarbeid ved Utekontakten i Bergen
Parallellsesjon 1. Oppsøkende feltarbeid ved Utekontakten i Bergen
Bli med feltarbeidere fra Utekontakten i Bergen på feltøkt i sentrum. Vi går innom sentrale arenaer, og får en omvisning i Utekontaktens lokaler.
charlotte 1
Plenum 5. Charlotte Fiskum
Charlotte Fiskum er psykolog med en doktorgrad i barne- og ungdomspsykologi. Hun brenner for lavterskelintervensjoner og hvordan kunnskap fra forskning kan gjøre hjelpere bedre i stand til å hjelpe.
Else_Yvonne
Plenum 3. Erfaringer med HKH-metoden
Utne Berg og Larsen har begge lang erfaring med bruk av Hurtig Kartlegging og Handling. De deler erfaringer fra lokalt samarbeid, gode tiltak og faglig styrking innen forebygging og tidlig innsats.
Plenum 2. Oppsøkende arbeid på tenåringsrommet (Anniken Hope)
Plenum 2. Anniken Hope
Anniken Hope har vært prosjektleder hos Utekontakten siden 2021, og er utdannet medieviter og har også en bachelor i Film- og TV produksjon.

Påmelding

Konferansen arrangeres av KORUS Oslo og Bergen, Utekontakten i Bergen og Uteseksjonen i Oslo. Konferansen støttes av Statsforvalteren i Viken og Vestland.

Priser:
Konferanse: 1500 NOK
Festmiddag: 400 NOK

Hotell:
Konferansedeltakere får 10 % rabatt på andre hoteller fra “De Bergenske” ved å benytte koden “RAB10”. Les mer her

Legg til konferansen i din kalender:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
*Det er maks 5 deltakere som kan registreres per innsendelse

Klar for innsendelse!

Sjekk over din innsedelse ved å klikke deg tilbake. Husk at du som kontaktperson også må ha registrert deg som deltaker om du selv skal delta.

Etter at den er sendt inn vil du motta en e-post med en bekreftelse.

Vi gleder oss til å se dere!

Mvh oss i Korus

© KORUS 2021.