7.-8. september 2022
Verftet i Bergen

Gatenær er en nasjonal to-dagers konferanse for oppsøkende sosialt arbeid med barn, unge, og unge voksne. I 2022 vil konferansen bli gjennomført i Bergen i forbindelse med Utekontakten i Bergen sitt 50-års jubileum.

Målgruppen for konferansen er fagansatte i oppsøkende tjenester som jobber med utsatte barn og unge de treffer på arenaer der det tradisjonelle hjelpeapparatet ikke er like tilstede.

Ute etter nye muligheter

«Ute etter nye muligheter» er slagordet til Utekontakten i Bergen. Vi har valgt å låne dette slagordet til årets konferanse som skal ha fokus på kvalitet i oppsøkende arbeid på gata og på nett.

I 2022 markerer vi Utekontakten i Bergen sitt 50 års jubileum ved at konferansen gjennomføres i Bergen, og ved aktuelle innlegg på konferansen. På kvelden den 7. september blir det en festmiddag med underholdning. 

Gatenær har gjennom snart 20 år vært et samlingspunkt for kompetanseheving og erfaringsutveksling for det oppsøkende og forebyggende feltet. Det oppsøkende arbeidet krever spesifikke arbeidsmetoder, og feltarbeidere og utekontakter har behov for en arena som Gatenær. Frem til 2014 hadde KORUS Oslo oppsøkende sosialt arbeid som nasjonalt spisskompetanseområde. Gatenær er den eneste nasjonale konferansen rettet mot det oppsøkende feltet.

Program

Konferansier dag 1: Leo Ajkic

Dag 2: Louice Hetland og Sindre Andreassen

Foredragsholdere

Bilde Leo
Konferansier, Leo Ajkic
Programleder og skuespiller.
Louice bilde 1
Konferansier, Louice Hetland
Erfaringskonsulent ved Utekontakten Oppfølging.
Bilde Sindre
Konferansier, Sindre Andreassen
Avdelingsleder ved Utekontakten Oppfølging.
Plenum 1
Joachim Bjerkvik: Fra Torgallmenningen til Discord
Plenum 1: Bli med på en reise i Utekontakten i Bergens historie. Fra demonstrasjoner og sterkt sosialpolitisk engasjement på 70-tallet til nybrottsarbeid på digitale plattformer i 2022.
Plenum 2. Oppsøkende arbeid på tenåringsrommet (Anniken Hope)
Anniken Hope: Oppsøkende arbeid på tenåringsrommet.
Plenum 2: Anniken presenterer prosjektet, Digitalt Oppsøkende Barne- og Ungdomsarbeid, som har mål om å øke nærvær og kompetanse på digitale plattformer.
Else_Yvonne
Else Kristin Utne Berg & Yvonne Larsen: 20 år med Hurtig Kartlegging og Handling.
Plenum 3: Else Kristin og Yvonne vil sammen med flere dele erfaringer om lokalt samarbeid, gode tiltak og faglig styrking av den lokale innsatsen innen forebyggende arbeid og tidlig innsats.
charlotte 1
Charlotte Fiskum: Hvis jeg er trygg, blir du tryggere
Plenum 4. Charlotte vil snakke om hvordan man kan bruke toleransevinduet og kompetanse om traumer og kroppens reaksjoner på utrygghet i forebyggende arbeid med barn og unge.
ove-heradstveit-disputas
Ove Heradstveit: Ungdom, psykisk helse og bruk av rusmidler.
Plenum 5: I dette foredraget forteller Heradstveit om forskning rundt rusvaner og rusbruk hos ungdom.
Banner_staa
Oppsøkende tjenester i reformenes tid
Innledning med Torbjørn Brekke, HOD. Paneldebatt med Jan Gunnar Skoftedalen (ordstyrer), Børge Erdal, Arve Howlid, Camilla Wright & Sissel Overvik Holmberg.
Parallellsesjon 1 Oppsøkende feltarbeid ved Utekontakten i Bergen
Oppsøkende feltarbeid ved Utekontakten i Bergen
Parallellsesjon 1: Bli med feltarbeidere fra Utekontakten i Bergen på feltøkt i sentrum. Vi går innom sentrale arenaer, og får en omvisning i Utekontaktens lokaler.
AINA
Aina Michalsen, Monica Island & Kristine Sibbern Hoff-Nilsen: SAT – et enkelt kartleggingsverktøy for utekontakter.
Parallellsesjon 2. Utarbeidelse av en SAT rapport kan gi bedre innsikt og spissing av egen tjenestes innsats på ulike nivåer ved å bruke ulike kunnskapsgrunnlag.
Parallellsesjon 3. Digitalt oppsøkende Barne og Ungdomsarbeid
Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen: Digitalt Oppsøkende Barne- og Ungdomsarbeid.
Parallellsesjon 3: Flere oppsøkende tjenester benytter seg av digitale plattformer i sin arbeidshverdag og det inviteres til erfaringsutvekslinger og refleksjoner rundt temaet.
Parallell 4. Nye Muligheter
Ute etter nye muligheter, Utekontakten i Bergen og Veien til førerkortet, Uteseksjonen i Trondheim
Parallellsesjon 4: Marte og Camilla presenterer prosjektet Nye Muligheter. Hvordan samarbeid med erfaringskonsulent gjorde det mulig å få innpass i et miljø som var lukket for utenforstående.
Banner_staa
Norsken, svensken og finnen
Parallellsesjon 5. Annika Palola, Finland – Niklas Oden, Sverige – Therese Holmkvist, Sverige, – Børge Erdal, Norge – Henning Pedersen, Norge. Hva er likheter og ulikheter mellom de nordiske landene?
Banner_staa
UK Bergen, US Oslo, US Stavanger med flere: Endring gjennom dialog og individuell oppfølging fysisk og digitalt.
Parallellsesjon 6: Dette seminaret skal belyse muligheter vi har gjennom samtaler i oppsøkende arbeid, i individuell oppfølging på individ og gruppenivå, fysisk og digitalt.
Bilde
Sebastian Slotte. Barrièrer og motiverende faktorer for å søke hjelp
Parallellsesjon 7: Dette seminaret skal belyse hvordan vi kan øke omfanget av hjelpesøking blant ungdom med hjelpebehov i det forebyggende arbeidet med fokus på tidlig intervensjon.
Banner_staa
Erfaringskompetanse i offentlige tjenester, hvordan når vi flere?
Panelsamtale med erfaringskonsulenter fra Utekontakten, Ung Arena i Bergen kommune, Uteseksjonen i Oslo, KORUS Oslo, veileder og psykologspesialist Kristina Bakke Åkerblom.

Påmelding

FULLTEGNET

Konferansen arrangeres av KORUS Oslo og Bergen, Utekontakten i Bergen og Uteseksjonen i Oslo. Konferansen støttes av Statsforvalteren i Viken og Vestland.

Priser:
Konferanse: 1500 NOK
Festmiddag: 400 NOK

Hotell:
Konferansedeltakere får 10 % rabatt på andre hoteller fra “De Bergenske” ved å benytte koden “RAB10”. Les mer her

Legg til konferansen i din kalender:

Vi er fullbooket og påmelding er stengt

© KORUS 2021.