Anniken Hope: Oppsøkende arbeid på tenåringsrommet.

Plenum 2. Oppsøkende arbeid på tenåringsrommet (Anniken Hope)
Prosjektleder Utekontakten i Bergen

Anniken Hope har vært prosjektleder hos Utekontakten siden 2021, og er utdannet medieviter og har også en bachelor i Film- og TV produksjon. Hun har 12 års fartstid i helse- og omsorgsektoren og særskilt kompetanse på innholdsproduksjon tilpasset sosiale plattformer.   

Oppsøkende arbeid på tenåringsrommet- funn fra prosjektet Digitalt Oppsøkende Barne- og Ungdomsarbeid. 

Utekontakten i Bergen har grunn til å tro at flere barn og unge med bekymringsfull adferd og hjelpebehov oppholder seg mer på digitale plattformer enn tidligere. Disse ungdommene er vanskelig å nå via tradisjonelt oppsøkende gatenært arbeid,  

På bakgrunn av dette opprettet Utekontakten i Bergen i 2021 prosjektet, Digitalt Oppsøkende Barne- og Ungdomsarbeid. Målet var å øke nærvær og kompetanse på digitale plattformer som sosiale medier og spillfellesskap. 

Anniken vil gå gjennom prosjektets viktigste funn og presenterer Utekontakten i Bergens erfaringer med å jobbe oppsøkende på en helt ny, digital arena.  

Hva har vi gjort for å synliggjøre, og ufarliggjøre tjenestene våre for Bergens barn og unge? 

Hvilke digitale plattformer bruker vi til oppsøkende arbeid? 

Hva ønsker barn og unge av oss på digitale plattformer? 

Og hvordan har er ny digital arena påvirket vårt totale tjenestetilbud? 

© KORUS 2021.