Ove Heradstveit: Ungdom, psykisk helse og bruk av rusmidler.

ove-heradstveit-disputas
Forsker ved RKBU vest og KORFOR. Psykologspesialist, klinisk samfunnspsykologi.

Ove Heradstveit er Forsker ved RKBU vest og KORFOR. Psykologspesialist, klinisk samfunnspsykologi. Han har PhD om temaet ungdom, rus og psykisk helse.

I dette foredraget forteller Heradstveit om forskning rundt rusvaner og rusbruk hos ungdom. Han belyser spørsmål som: Hvilke trender ser vi i bruken av alkohol og cannabis blant norsk ungdom? Hva er et rusproblem, hvem får slike problemer, og hvilken betydning har psykisk helse? Hva er viktige forhold å ta med inn i det rusforebyggende arbeidet?

© KORUS 2021.