Else Kristin Utne Berg & Yvonne Larsen: 20 år med Hurtig Kartlegging og Handling.

Else_Yvonne
Else Kristin Utne Berg, spesialrådgiver Korus Bergen Yvonne Larsen, fagkoordinator og nestleder Korus Oslo

Utne Berg og Larsen har begge lang erfaring med bruk av HKH-metoden. Førstnevnte har vært med å utvikle verktøyet siden starten i 2002 og leder det nasjonale nettverket av veiledere, mens sistnevnte har lang erfaring fra å veilede kommunale team i kartlegging etter HKH-metoden.

20 år med Hurtig Kartlegging og Handling! Hvilke erfaringer sitter vi igjen med – og nytter det å skaffe seg en god oversikt over trender og utviklingstrekk i utsatte ungdomsmiljøer? Hvordan få kunnskap om hva som rører seg i ungdomsmiljøene? Hvordan følge med på trender og utviklingstrekk? Gjennom korte innblikk deler kommuner erfaringene sine om utvalgte elementer fra verktøyet Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). Gjennom å sette søkelyset på erfaringene fra 20 år med HKH-kartlegginger vil vi dele erfaringer om lokalt samarbeid, gode tiltak og faglig styrking av den lokale innsatsen innen forebyggende arbeid og tidlig innsats. Klikk her for å se en video om hvordan en HKH-rapport forbedrer tjenestene i kommunene.    

I tillegg har Else Kristin og Yvonne med seg:

Anette Malme

SLT-koordinator, Færder kommune

Camilla Wright

Leder for Uteseksjonen i Trondheim

Isabel Espinoza

SaLTo-koordinator i Bydel Frogner, Oslo kommune

Jonas Chabchoub

Miljøterapeut i oppsøkende virksomhet i Uteseksjonen i Oslo

© KORUS 2021.