UK Bergen, US Oslo, US Stavanger med flere: Endring gjennom dialog og individuell oppfølging fysisk og digitalt.

Banner_staa
Deltakerne i panelsamtalen består av ulike faggrupper og kommer fra Utekontakten i Bergen, Uteseksjonen i Oslo, Uteseksjonen i Stavanger med mer. Mer info kommer.

Hver samtale i det oppsøkende arbeidet er en mulighet for å skape endring, hvordan kan vi eller jobber vi med forebygging av psykisk uhelse og rusbruk i det oppsøkende arbeidet? Hvilke virksomme tiltak kan vi inkludere i ordinære samtaler og i individuell oppfølging? Hvordan bruke kan traumekompetansen implementeres i det forebyggende arbeidet med ungdom? Hvordan skape positiv endring i samarbeid med nettverk og spesialisthelsetjenesten?

 

Dette seminaret skal belyse muligheter vi har gjennom samtaler i oppsøkende arbeid, i individuell oppfølging på individ og gruppenivå, fysisk og digitalt, som styrker psykisk helse/jobber med å forebygge videre skeivutvikling knyttet til psykisk helse og rus. Ulike fagpersoner og aktører med vil delta i en panelsamtale hvor de skal dele erfaringer, tanker og drøfte videre muligheter basert på en intervjuguide styrt av en moderator.

© KORUS 2021.