Ute etter nye muligheter, Utekontakten i Bergen og Veien til førerkortet, Uteseksjonen i Trondheim

Parallell 4. Nye Muligheter
Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen.

Camilla Fjærestad har jobbet som feltarbeider i Utekontakten i Bergen siden 2017 og vært prosjektleder siden 2019. Hun har lang og variert erfaring med sosialt arbeid. Hun har et brennende engasjement for arbeid med barn og unge, og har særskilt kompetanse og erfaring med sårbare grupper som flyktninger.  

Marte Dahl Toft er feltarbeider og har vært prosjektmedarbeider siden prosjektets start. Hun startet i Utekontakten som student og har arbeidet som feltarbeider siden 2015. Marte har en unik evne til å etablere kontakt med ungdom, og innehar stor kunnskap og oversikt over de fleste ungdomsmiljøer i Bergen. 

Ute etter nye muligheter

I etterkant av flere svært alvorlige voldshendelser i et ungdomsmiljø i Bergen, iverksatte kommunen en prosjektrettet innsats for å etablere kontakt, kartlegge og tilby hjelp og oppfølging til dette miljøet.  

Marte og Camilla presenterer prosjektet Nye Muligheter. Hvordan samarbeid med erfaringskonsulent gjorde det mulig å få innpass i et miljø som var lukket for utenforstående. Hvordan de sammen klarte å senke terskelen for at ungdommene i miljøet kunne snakke om ulike utfordringer, motivere til å ta imot nødvendig hjelp, og hvordan prosjektet jobbet for å fjerne stigma rundt psykisk helse.  

Hvordan kan samarbeid med  frivillige organisasjoner bidra til å komplementere det offentlige hjelpetilbudet? Og hvordan kan et vellykket prosjekt implementeres i ordinær drift? 

Veien til førerkortet – en del av innbyggernes modell

Hva skjer når innbyggere selv kan bestemme hva de trenger, både på kort og lang sikt?

Veien til førerkortet er et prosjekt som unge gutter med minoritetsbakgrunn selv har søkt penger til og som de har ansvar for. De sitter i førersetet, både bokstavelig og i overført betydning. Et prosjekt som krever at ungdommene, Uteseksjonen i Trondheim, politiet, Røde Kors ved Fellesverket og en privat trafikkskole må samarbeide for å nå målene.

Riad Drljevic og Bilal Imad El Sayed presenterer prosjektet.

© KORUS 2021.