Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen: Digitalt Oppsøkende Barne- og Ungdomsarbeid.

Parallellsesjon 3. Digitalt oppsøkende Barne og Ungdomsarbeid
Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen.

Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen presenterer hvordan de arbeider med sosiale medier og oppsøkende arbeid i spillfellesskap som Discord.  

Flere oppsøkende tjenester benytter seg av digitale plattformer i sin arbeidshverdag og det inviteres til erfaringsutvekslinger og refleksjoner rundt temaet.  

Digitalt Oppsøkende Barne- og Ungdomsarbeid.

Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen presenterer hvordan de arbeider med sosiale medier og oppsøkende arbeid i spillfellesskap som Discord.  

Flere oppsøkende tjenester benytter seg av digitale plattformer i sin arbeidshverdag og det inviteres til erfaringsutvekslinger og refleksjoner rundt temaet.  

© KORUS 2021.