Oppsøkende feltarbeid ved Utekontakten i Bergen

Parallellsesjon 1 Oppsøkende feltarbeid ved Utekontakten i Bergen
Feltarbeidere ved Utekontakten i Bergen.

Feltarbeiderne ved Utekontakten i Bergen har i 50 år sørget for at Bergen kommune har en tilstedeværelse for barn og unge på gaten hver dag og kveld hele året. Få kjenner Bergens gater og de som beveger seg i dem, like godt som Utekontaktens feltarbeidere. 

Oppsøkende feltarbeid i Bergen

Feltarbeiderne ved Utekontakten i Bergen har i 50 år sørget for at Bergen kommune har en tilstedeværelse for barn og unge på gaten hver dag og kveld hele året. Få kjenner Bergens gater og de som beveger seg i dem, like godt som Utekontaktens feltarbeidere.  

Bli med feltarbeidere fra Utekontakten i Bergen på feltøkt i sentrum. Vi går innom sentrale arenaer, og får en omvisning i Utekontaktens lokaler. 

© KORUS 2021.