Oppsøkende tjenester i reformenes tid

Banner_staa
Paneldebatt

Det er mange reformer som angår vårt fagfelt på trappene, så hvordan skal det oppsøkende feltet posisjonere seg? Torbjørn Brekke har vært leder for Uteseksjonen i Oslo, og innleder med sine betraktninger før panelet bestående av ledere fra det oppsøkende feltet kommer med sine blikk på hva reformene kan bety for feltet.

Innleder: Torbjørn Brekke, Fagdirektør Helse- og omsorgsdepartementet

Ordstyrer: Jan Gunnar Skoftedalen, leder for Fagrådet –  Rusfeltets hovedorganisasjon.

Paneldeltagere: Børge Erdal, Uteseksjonen Oslo. Arve Howlid, Utekontakten Tønsberg. Sissel Overvik Holmberg, Utekontakten Stjørdal. Camilla Wright, Uteseksjonen i Trondheim

© KORUS 2021.