Joachim Bjerkvik: Fra Torgallmenningen til Discord

Plenum 1
Enhetsleder for byomfattende tjenester i Etat for Barn og Familie

Joachim Bjerkvik har over 20 års erfaring med arbeid på det oppsøkende feltet.  I dag er han enhetsleder for byomfattende tjenester i Etat for Barn og Familie med ansvar for blant annet Barnevernvakten, fosterhjemsveiledning og –tilsyn, tiltak til barn og familier med langvarige og sammensatte behov, og ikke minst Utekontaktens tjenester. Han har stort engasjement for sårbare barn og unge. 

Fra Torgallmenningen til Discord

Utekontakten i Bergen feirer 50- årsjubileum. Utekontakten har vært en drivkraft innen sosialt arbeid med barn, unge og sårbare grupper i 50 år. Med en tilgjengelighet, fleksibilitet og brukerinvolvering som er få forunt utgjør oppsøkende arbeid en svært viktig del av kommunens forebyggende innsats.   

Bli med på en reise i Utekontakten i Bergens historie. Fra demonstrasjoner og sterkt sosialpolitisk engasjement på 70-tallet, åpne russcener, prostitusjon og menneskehandel til tidlig innsats på skoler og nybrottsarbeid på digitale plattformer i 2022.

 

Aktuelle lenker:

Utekontakten i Bergen 

Bergen kommune 

© KORUS 2021.