Erfaringskompetanse i offentlige tjenester, hvordan når vi flere?

Banner_staa
Erfaringskompetanse i offentlige tjenester, hvordan når vi flere?

Hvordan kan tjenester jobbe godt ved å benytte seg av erfaringskompetanse og erfaringskonsulenter? Et panel under ledelse av Sindre Andreassen, avdelingsleder ved Utekontakten i Bergen skal reflektere rundt dette spørsmålet. I tillegg skal vi få et innblikk i prosjektet «Erfaringskonsulenter i Etat for barn og familie».

Etat for barn og familie i Bergen kommune ønsker at barn, unge og foreldre skal kunne møte erfaringskonsulenter når de tar kontakt med våre tjenester og at kunnskap fra erfaringskonsulenter skal være en sentral del av utviklingen av etatens tjenester. Prosjekt «Erfaringskonsulenter i Etat for barn og familie» fikk i oppdrag å finne ut hvordan dette best kunne gjøres. Ved avslutning av prosjektet, i desember 2021, hadde Etat for barn og familie totalt 10 erfaringskonsulenter som med sin kompetanse bidrar til en ytterligere brukerorientert tjenesteutvikling, og til at barn og unge kan velge å snakke med en som har vært gjennom noe vanskelig selv og vet hvordan det er å be om hjelp.

Kristina Bakke Åkerblom, psykologspesialist og er PhD-stipendiat ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskolen på Vestlandet. Ph.d.-studien undersøker hvordan integreringen av erfaringskompetanse i offentlige tjenester kan foregå gjennom systematisk kunnskapsutvikling og sosial innovasjon.

 

© KORUS 2021.