Annika Palola: Norsken, svensken og finnen

Annika
Överinspektör för ungdomsväsendet

Hva er likheter og ulikheter mellom de nordiske landene på ungdomsarbeid og oppsøkende virksomhet? Vi får besøk fra Sverige og Finland, og gleder oss til å utveksle erfaringer rundt rammebetingelser og praksis i de  ulike landene.

Finland: Annika Palola er överinspektör för ungdomsväsendet  inom regionförvaltningen i Finland. Regionförvaltningsverken jobbar i tätt samarbete samt med kommuner och undervisnings- och kulturministeriet. Hon har 12 års erfarenhet om uppsökande ungdomsarbete ur statens synvinkel.

Sverige:

© KORUS 2021.