Norsken, svensken og finnen

Banner_staa
Anna Palola er Överinspektör för ungdomsväsendet

Hva er likheter og ulikheter mellom de nordiske landene på ungdomsarbeid og oppsøkende virksomhet? Vi får besøk fra Sverige og Finland, og gleder oss til å utveksle erfaringer rundt rammebetingelser og praksis i de  ulike landene.

Finland: Annika Palola er överinspektör för ungdomsväsendet  inom regionförvaltningen i Finland. Regionförvaltningsverken jobbar i tätt samarbete samt med kommuner och undervisnings- och kulturministeriet. Hon har 12 års erfarenhet om uppsökande ungdomsarbete ur statens synvinkel.

Sverige: Niklas Odén, Utredare på socialförvaltningen, kompetenscenter barn och unga, i Stockholms stad. Niklas har över 25 års erfarenhet av att arbeta med metodutveckling och utbildning inom brotts- och drogförebyggande arbete riktat till barn och unga. På Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar Niklas för genomförande och uppföljning av stadens ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar) – program, ett par olika uppdrag inom det brotts- och våldsförebyggande området. När det gäller socialt fältarbete så håller Niklas i stadens, fältchefnätverk, introduktionsutbildning av nyanställda fältassistenter och var projektledare för framtagandet av ”Stockholmstandard för socialt fältarbetet” som togs fram 2021.

Sverige: Therese Holmkvist arbetar sedan tre år tillbaka som biträdande enhetschef i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, en av de större stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad. Therese har där ansvar för tre förebyggande verksamheter: fältassistenter, föräldrarådgivare och skolsocionomer. Tidigare har Therese arbetat som utredare/strateg/projektledare med förebyggande frågor och b.la varit med och tagit fram introduktionsutbildningen för fältassistenter i Stockholms stad. Therese är socionom med inriktning mot socialpedagogik och har arbetat som kurator, fältassistent och med folkbildning.

Norge: Børge Erdal er leder for Uteseksjonen i Oslo, forfatter av Ute – Inne og har jobbet i det oppsøkende feltet i en årrekke.

Ordstyrer: Henning Pedersen er leder for KORUS Oslo og har tidligere jobbet i Utekontakten i Bergen.

© KORUS 2021.