Charlotte Fiskum: Hvis jeg er trygg, blir du tryggere

charlotte 1
Charlotte Fiskum

Charlotte Fiskum er psykolog med dobbel spesialitet i klinisk samfunnspsykologi og barne- og ungdomspsykologi, og en doktorgrad i barne- og ungdomspsykologi. Hun er for tiden postdoktor ved NTNU og psykologspesialist i BUP. Hun brenner for lavterskelintervensjoner og hvordan kunnskap fra forskning kan gjøre hjelpere bedre i stand til å hjelpe.

Plenum 5:

Hvis jeg er trygg, blir du tryggere

-Hvordan kunnskap og bevissthet om regulering gir nye muligheter for kontakt og vekst

Kunnskap om grunnleggende regulering i kropp og hjerne kan påvirke samhandlingen mellom mennesker og gjøre oss til bedre hjelpere. Dette inkluderer en bevissthet om at for å kunne gi god hjelp, må hjelperne også tas vare på.

Foredraget vil handle om hvordan man kan bruke toleransevinduet og kompetanse om traumer og kroppens reaksjoner på utrygghet i forebyggende arbeid med barn og unge.

Spesielt de mange mulighetene som ligger i bevisst og sensitiv selv- og samregulering står sentralt.

Kort sagt «trekker og drar» vi i hverandres nervesystem hele tiden og følelser og aktivering smitter mellom mennesker på godt og vondt.

Kunnskap om grunnleggende prinsipper for regulering kan derfor gi verktøy for å hjelpe andre (eller en selv) komme inn i toleransevinduet og bli tilgjengelige for positiv samhandling. Det kan også senke sannsynligheten for negative interaksjoner som gjør vondt verre.

Foredraget vil i tillegg understreke viktigheten av å tilby regulerende fellesskap og rammebetingelser for hjelpere, fordi for å kunne gi god hjelp over tid MÅ tjenestene ta godt vare på sine hjelpere.

Les mer

© KORUS 2021.