Charlotte Fiskum: Hvis jeg er trygg, blir du tryggere

charlotte 1
Charlotte Fiskum

Charlotte Fiskum er psykolog med dobbel spesialitet i klinisk samfunnspsykologi og barne- og ungdomspsykologi, og en doktorgrad i barne- og ungdomspsykologi. Hun er for tiden postdoktor ved NTNU og psykologspesialist i BUP. Hun brenner for lavterskelintervensjoner og hvordan kunnskap fra forskning kan gjøre hjelpere bedre i stand til å hjelpe.

Plenum 5:

Hvis jeg er trygg, blir du tryggere

-Hvordan kunnskap og bevissthet om regulering gir nye muligheter for kontakt og vekst

Kunnskap om grunnleggende regulering i kropp og hjerne kan påvirke samhandlingen mellom mennesker og gjøre oss til bedre hjelpere. Dette inkluderer en bevissthet om at for å kunne gi god hjelp, må hjelperne også tas vare på.

Foredraget vil handle om hvordan man kan bruke toleransevinduet og kompetanse om traumer og kroppens reaksjoner på utrygghet i forebyggende arbeid med barn og unge.

Spesielt de mange mulighetene som ligger i bevisst og sensitiv selv- og samregulering står sentralt.

Kort sagt «trekker og drar» vi i hverandres nervesystem hele tiden og følelser og aktivering smitter mellom mennesker på godt og vondt.

Kunnskap om grunnleggende prinsipper for regulering kan derfor gi verktøy for å hjelpe andre (eller en selv) komme inn i toleransevinduet og bli tilgjengelige for positiv samhandling. Det kan også senke sannsynligheten for negative interaksjoner som gjør vondt verre.

Foredraget vil i tillegg understreke viktigheten av å tilby regulerende fellesskap og rammebetingelser for hjelpere, fordi for å kunne gi god hjelp over tid MÅ tjenestene ta godt vare på sine hjelpere.

Les mer

Last ned en oppsummering av Charlottes presentasjon inkludert forslag til bøker, artikler, filmer, verktøy og nettsider her!

 

© KORUS 2021.