Fersk rapport om unge pårørende

Unge pårørende vurderer sin psykiske helse som nokså mye dårligere en ungdom generelt. De opplever også mye stress og dårlig samvittighet, viser Nasjonal pårørendeundersøkelse 2022.

Forsiden på rapport om pårørendeundersøkelsen 2023, illustrasjon av blad på bakken
18 prosent av unge mellom 16 og 25 år er pårørende til noen med alvorlig fysisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller rusavhengighet.

Nesten 40 prosent av de unge pårørende oppgir å ha dårlig psykisk helse. Det tilsvarende tallet for unge generelt er 23 prosent.

Dette er noen av funnene i Nasjonal pårørendeundersøkelse 2022, som nylig ble publisert av Helsedirektoratet. Rapporten skal bidra til mer innsikt i og kunnskap om hvordan unge pårørende lever livene sine, hvordan de opplever sin situasjon og hvilke behov de har.

Noen av de problemstillingene som belyses i rapporten er:

  • Hvordan håndterer og balanserer unge pårørende sin rolle i spagat mellom ansvar og frihet, mellom forpliktelse til familien og utvikling av selvstendighet?

  • Hva slags omsorgsansvar har unge pårørende og hvordan opplever de sin rolle?

  • Hvordan påvirker pårørenderollen livskvalitet og psykisk helse?

  • Hvilke tiltak kan bidra til at unge pårørende kan leve gode liv, oppleve livskvalitet og hva kan forebygge utenforskap?

Blant de ungdommene som oppgir at de er pårørende, peker flest på at den de er pårørende til har en psykisk lidelse (33 prosent), deretter kommer alvorlig fysisk sykdom ( 23 prosent), avhengig av rusmidler (19 prosent), fysisk funksjonsnedsettelse (15 prosent) og nedsatt funksjon på grunn av sykdommer i hjernen (11 prosent).

Publisert: 26. apr. 2023 Av: Trond Ola Tilseth